Mae Alison wedi meithrin gyrfa gref ac amrywiol ym maes adnoddau dynol ers dros 30 mlynedd, gan weithio ar lefel bwrdd yn genedlaethol a rhyngwladol.

Mae’n  Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol cwmni Leidos Europe Ltd ar hyn o bryd, lle mae’n arweinydd AD dros tua 1,480 o weithwyr sy’n cefnogi’r rhaglen weddnewid LCST gwerth £8 biliwn a fydd yn darparu atebion logistaidd mwy modern ac integredig i Weinyddiaeth Amddiffyn y DU.

Cyn hynny, Alison oedd Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Dros Dro cwmni cynhyrchu papur a phecynnu blaenllaw DS Smith, lle bu’n gyfrifol am oddeutu 3,000 o weithwyr fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yr isadrannau Papur ac Ailgylchu. 

Mae Alison wedi meithrin gyrfa gref ac amrywiol ym maes adnoddau dynol ers dros 30 mlynedd, gan weithio ar lefel bwrdd yn genedlaethol a rhyngwladol.

Mae’n  Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol cwmni Leidos Europe Ltd ar hyn o bryd, lle mae’n arweinydd AD dros tua 1,480 o weithwyr sy’n cefnogi’r rhaglen weddnewid LCST gwerth £8 biliwn a fydd yn darparu atebion logistaidd mwy modern ac integredig i Weinyddiaeth Amddiffyn y DU.

Cyn hynny, Alison oedd Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Dros Dro cwmni cynhyrchu papur a phecynnu blaenllaw DS Smith, lle bu’n gyfrifol am oddeutu 3,000 o weithwyr fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yr isadrannau Papur ac Ailgylchu.