Beth mae’n ei olygu i’ch Rhanbarth chi: Gogledd Cymru

 


Fel rhan o’n hymrwymiad i’ch rhanbarth chi, byddwn yn:

 • Cyflwyno fflyd newydd o Unedau Lluosog Diesel (DMUs) i Arfordir Gogledd Cymru yn 2022.

 • Lleihau pris teithio cyrraedd-a-mynd a thocynnau tymor, i mewn ac allan o Ogledd Cymru ac o fewn yr ardal, o 10% i hybu teithio.

 • Buddsoddi £4m yng Ngorsaf Shotton a £2.4m yng Ngorsaf Gyffredinol Wrecsam o Ebrill 2024, i alluogi creu Metro Gogledd Cymru.

 • Buddsoddi £1m i gyd-gyllido adeiladau newydd yng ngorsaf Blaenau Ffestiniog.

 • Creu profiad “intercity” go iawn ar wasnaethau dros bellter rhwng de a gogledd, drwy ddod a 12 cerbyd Mark IV wedi eu hadnewyddu i Gymru.

 • Cyflwyno dwy Bartneriaeth Rheilffordd Gymunedol ar lein Gogledd Cymru a lein Crewe i Henffordd. Bydd rhain yn cael eu cefnogi drwy recriwtio dau reolydd Cymuned a Rhanddeiliaid a Llysgenhadon Cwsmeriaid.

 • Gosod periannau tocyn mewn mwy o orsafoedd.

 • Cyflwyno cyfleuster talu-wrth-fynd i ddefnyddwyr ein app o Ebrill 2021, i ganfod y pris isaf am docyn.


 
Gwelliannau gwasanaeth trên yn cynnwys:
 

 • Dod a Metro Gogledd Ddwyrain Cymru i fodolaeth trwy gynyddu amlder ar lein Wrecsam-Bidston i 2 drên yr awr o fis Rhagfyr 2021, gyda threnau metro wedi eu hadnewyddu’n llwyr.
  DIWEDDARIAD: Oherwydd effaith enfawr COVID-19, bu’n rhaid newid rhai dyddiadau gwreiddiol, a osodwyd yn 2018. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion yma.

 • Cyflwyno gwasanaeth 1 trên bob awr o Gaer i Lime Street, Lerpwl ym Mai 2019. 

 • Adolygu amserlenni yn Rhagfyr 2022 i gyflwyno gwasanaeth newydd o Lerpwl i Landudno a’r Amwythig (1 trên bob awr) a Lerpwl i Gaerdydd (1 trên bob 2 awr) yn ogystal â gwasanaethau uniongyrchol rhwng Maes Awyr Manceinion a Bangor.
  DIWEDDARIAD: Oherwydd effaith enfawr COVID-19, bu’n rhaid newid rhai dyddiadau gwreiddiol, a osodwyd yn 2018. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion yma.