Yn Trafnidiaeth Cymru, rydym eisiau gwneud trafnidiaeth yng Nghymru yn wirioneddol gynaliadwy ac yn addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Bydd y gwelliannau rydym yn eu gwneud heddiw yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyrraedd targedau datgarboneiddio uchelgeisiol Cymru, yn ogystal â gwella iechyd corfforol a meddyliol y bobl sy'n byw yma.

Rydym wedi ymrwymo i hybu gweledigaeth y Llywodraeth ynghylch rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y gall pobl Cymru ymfalchïo ynddo.

 

Cynllun datalygu Cynaliadwy