Contact details

Ffôn:

Cyfeiriad a chyfarwyddiadau

Event facilities

  • Croeso i Blant

About Gwyl Fwyd y Fenni

Yn dwyn yr enw 'Cannes of Food Festivals' am reswm da, mae'r Fenni yn gartref i'r gorau o gynhyrchwyr o Gymru, Prydain a rhyngwladol am ddau ddiwrnod bob mis Medi, ochr yn ochr ag amrywiaeth eang o gogyddion gorau, adloniant, arddangosiadau a mwy, i gyd mewn marchnad hardd. tref yn swatio am y Bannau Brycheiniog.

Mae 2019 yn nodi 21ain rhifyn Gwyl Fwyd y Fenni a bydd gwyl eleni yn gweld rhai o gogyddion blaengar y DU, cynhyrchwyr bwyd, ffermwyr, cogyddion, ac ymgyrchwyr yn cael eu gwahodd i ymuno â'r dathliad, gan arddangos y gorau o fwyd a diod Prydain.