Contact details

Ffôn:

Cyfeiriad a chyfarwyddiadau

Attraction facilities

  • Croeso i Blant
  • Cyfleusterau i Bobl Anabl
  • Cyfleusterau Busnes
  • Darparu ar Gyfer Grwpiau
  • Croeso i Anifeiliaid Anwes

Awards

  • Award

About Canolfan Dechnoleg Amgen

Wedi'i swatio ym Miosffer trawiadol Dyfi yng Nghanolbarth Cymru, mae'r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn ganolfan eco fyd-enwog sy'n dangos atebion ymarferol ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

Cyrraedd mewn steil - Ewch ag un o reilffyrdd mwyaf cytbwys dwr i fyny i'r ganolfan ymwelwyr a darganfyddwch fyd cudd, llawn esiamplau o ynni adnewyddadwy, gerddi organig hardd, adeiladau gwyrdd arbrofol a chynefinoedd coetir a reolir yn gynaliadwy.

Gyda digon i'w weld a'i wneud, mae CDA yn lle gwych i'r plant! Rhedeg egni ychwanegol yn y maes chwarae eco-antur, darganfod byd o fyw'n wyrdd ar lwybrau sy'n ystyriol o deuluoedd a helfeydd sborion neu dod yn ystod gwyliau'r ysgol ar gyfer rhaglen llawn hwyl o weithgareddau teuluol, sioeau a gweithdai.

Gan gyfuno sgiliau ymarferol cyffrous â phrofiadau lles ymgolli, gwir CAT yw cartref addysg cynaliadwyedd. Ymunwch â thaith gydag un o ganllawiau arbenigol CDA i gloddio ychydig yn ddyfnach neu dewch draw i gwrs diwrnod neu wythnos i archwilio popeth o reoli coetiroedd cynaliadwy a chysylltiad natur ag arferion adeiladu cynaliadwy ac ynni adnewyddadwy.

Bellach yn hafan ffyniannus ar gyfer bywyd gwyllt, roedd y safle CDA ar un adeg yn chwarel lechi Gymreig - gellir gweld arwyddion o hyd heddiw. Wrth wehyddu'ch ffordd i fyny drwy goetiroedd a reolir yn gynaliadwy gyda golygfeydd godidog o'r bryniau cyfagos, mae Taith Llwybr y Chwarel yn cynnig cipolwg ar dreftadaeth lechi CDA a'r gronfa sy'n bwydo system ddwr oddi ar y grid CDA.

Gyda siop yn llawn o nwyddau eco a danteithion blasus neu giniawau swmpus yng nghaffi llysieuol CDA, mae gan CDA bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer diwrnod allan gwych.

Newydd ar gyfer 2019 - Croeso i gwn! Mae croeso i bob cyfaill pedair coes sydd ag ymddygiad da ddod i CDA am ddim.

Station Icon


Yr orsaf agosaf:
Machynlleth

Location Icon


17munud ar droed a bws o’r orsaf
gweld y map