Contact details

Ffôn:

Cyfeiriad a chyfarwyddiadau

Attraction facilities

  • Croeso i Blant

About Oriel Ty Meirion

Agorodd Tŷ Meirion yn 2018. Mae'r cynnal arddangosfeydd ar hyd y flwyddyn sy'n dathlu arlunwyr lleol ac eraill sy'n ymweld â'r ardal. Rydym yn Nyffryn Ardudwy, rhwng Abermaw a Harlech – ar brif ffordd yr arfordir Parc Cenedlaethol Eryri. Rydym wedi ein lleoli'n berffaith rhwng y môr a'r mynyddoedd.

Mae'r arddangosfeydd yn newid pob ychydig o wythnosau, ac yn cynnig detholiad o weithiau gan artistiaid unigol ac artistiaid cymysg. Mae hyn yn rhoi cyfle i artistiaid hen a newydd. Mae'r holl weithiau celf yn yr oriel ar werth.

Rydym yn angerddol am fyd natur, sy'n thema gref ym mhob un o'n harddangosfeydd. Fel oriel fach gallwn gynnig profiad unigryw gan ddangos gweithiau i'n hymwelwyr boed eu bod yn prynu neu'n ymweld yn unig. Mae croeso i bawb.

Rydym ar brif ffordd Dyffryn Ardudwy, gyferbyn â Huws Gray. Mae parcio am ddim ar Ffordd Yr Orsaf – ac mae cerdded i'r oriel o fan hyn yn cymryd tua munud. Mae hefyd gwasanaethau trenau a bysiau da – gallwch gerdded i Dŷ Meirion mewn 8 munud o'r orsaf trenau ac mewn 2 munud o'r orsaf fysiau.

Station Icon


Yr orsaf agosaf:
Dyffryn Ardudwy

Location Icon


9munud ar droed o’r orsaf
gweld y map