On a train working on a laptop

Gyrfaoedd

Rydym ni’n adeiladu’r tîm a fydd yn llywio dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru

Rydym yn cael cyngor arbenigol o bob cyfeiriad, ac yn ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym ni’n barod, yn awyddus ac yn gallu gwthio’r ffiniau, er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd a mynd ati mewn modd deinamig. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Swyddi Gwag Presennol gyda Thrafnidiaeth Cymru

Rheolwr Safle Adeiladu

Arweinydd Pontio a Newid

Datblygwr Meddalwedd

 

Swyddi Presennol gyda Thrafnidiaeth Cymru

Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru’n gweithredu gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ar gyfer Trafnidiaeth Cymru.
 
Am gyfleoedd fel rhan o dîm Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, ewch i www.comeaboard.co.uk.
 
Byddwch yn gallu defnyddio’r wefan yma i gysylltu â thîm recriwtio Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru gan ddefnyddio’r dudalen ‘Cysylltu â Ni’.
 

Cyfleoedd Posib gyda Thrafnidiaeth Cymru          

Rydym yn ehangu ein galluoedd ym meysydd seilwaith trafnidiaeth a chyflenwi gwasanaethau.

I gofrestru eich diddordeb mewn gweithio i Trafnidiaeth Cymru, llenwch y meysydd isod ac fe wnawn ni gysylltu â chi.

Cofrestrwch eich diddordeb

 

Dogfennau Cysylltiedig

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ymgeiswyr am Swyddi.pdf

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach