On a train working on a laptop

Gyrfaoedd

Rydym ni’n adeiladu’r tîm a fydd yn llywio dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru

Rydym yn cael cyngor arbenigol o bob cyfeiriad, ac yn ei roi ar waith er budd teithwyr yng Nghymru. Rydym ni’n barod, yn awyddus ac yn gallu gwthio’r ffiniau, er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd a mynd ati mewn modd deinamig. Os hoffech chi fod yn rhan o’n tîm, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Swyddi Gwag Presennol gyda Thrafnidiaeth Cymru

Uwch Gynllunydd Trafidiaeth (Gogledd)

Arweinydd Ymgysylltu Cynllunio a Datblygu (Rhan amser)

Uwch Beiriannydd Prosiectau

Cynorthwyydd Gweinyddol

Arweinydd Risgiau Hinsawdd a Chadernid

Swyddog Cyfathrebu

Cynhyrchydd Cynnwys

Uwch Beiriannydd Systemau

Swyddi Presennol gyda Thrafnidiaeth Cymru

Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru’n gweithredu gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ar gyfer Trafnidiaeth Cymru.
 
Am gyfleoedd fel rhan o dîm Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, ewch i www.comeaboard.co.uk.
 
Byddwch yn gallu defnyddio’r wefan yma i gysylltu â thîm recriwtio Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru gan ddefnyddio’r dudalen ‘Cysylltu â Ni’.
 

Cyfleoedd Posib gyda Thrafnidiaeth Cymru          

Rydym yn ehangu ein galluoedd ym meysydd seilwaith trafnidiaeth a chyflenwi gwasanaethau.

I gofrestru eich diddordeb mewn gweithio i Trafnidiaeth Cymru, llenwch y meysydd isod ac fe wnawn ni gysylltu â chi.

Cofrestrwch eich diddordeb

 

Dogfennau Cysylltiedig

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ymgeiswyr am Swyddi

 

Ein Datganiad Hyblygrwydd

"Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i fod yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Cymru.  Rydym yn hapus i ystyried gweithio hyblyg gan ein bod yn deall bod angen cydbwysedd ar ein gweithwyr yn eu bywydau gwaith ac, yn seiliedig ar ymddiriedaeth rydym am iddynt adeiladu eu gyrfaoedd heb aberthu eu blaenoriaethau personol."

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach