Map o Gymru

Beth sy'n digwydd: Amserlen

Amserlen

 


Erbyn 2019

 • Dechrau glanhau trwyadl y gorsafoedd ac ail-frandio.
   

Erbyn 2020

 • Trenau wedi eu hadnewyddu yn dod a mwy o le ar wasanaethau’r Cymoedd.
 • Gwasanaethau newydd rhwng Caer a Lime Street Lerpwl.
 • Dileu’r hen drenau Pacer (Mae adborth gan deithwyr wedi dangos bod yr angen i wella capasiti a gwytnwch yn y fflyd yn flaenoriaeth allweddol. Mae TrC yn bwriadu cyflwyno hyn drwy gadw’r trenau Pacer am gyfnod byr yn ystod 2020)

Erbyn 2021

 • Llysgenhadon Cymunedol wedi eu cyflogi ar draws y rhwydwaith i ddod a rheilffordd yn nes at gymunedau.
 • Bydd app newydd i gwsmeriaid a gwefan yn cael ei lawnsio i gynorthwyo cwsmeriaid i i gynllunio teithiau a phrynu’r tocynnau iawn, a bydd prisiau yn gostwng ar draws y rhwydwaith.
   

Erbyn 2022

 • Lansio tocynnau Talu-wrth-Fynd ar draws Cymru yn defnyddio côd bar a chardiau smart.
 • WiFi diasiad rhad ac am ddim ar draws gorsafoedd a threnau. 
 • Y trenau newydd cyntaf a gyflwynwyd i'r rhwydwaith.

Erbyn 2023

 • Bydd trenau newydd yn codi safonau ar wasanaethau Arfordir Gogledd Cymru, Caerdydd i Manceinion, Lein y Cambrian, Dyffryn Conwy a Cheltenham.
 • Cerbydau Metro newydd ar wasanaethau Treherbert, Aberdâr a Merthyr, yn darparu 4 drên yr awr ac agor gorsaf newydd Heol Crwys. 
 • Gwasanaeth gwyb-loniant ar drenau yn cael ei lawnsio.
   

Erbyn 2024

 • Trenau tri-modd newydd (trydan uwchben, batri a diesel) yn cychwyn ar wasanaeth Rhymni i Ynys y Barri, a gwasanaethau rhwng Penarth, Penybont a Chaerdydd.
 • Llinell Bae Caerdydd yn cael ei ymestyn i Ganolfan Mileniwm Cymru gyda gorsaf newydd yn Loudoun Square.
 • Gwasnaethau ar y Sul a gyda’r nos yn dod yn amlach ar yr holl rwydwaith gyda threnau ychwanegol ar y leins o’r Rhymni i Gaerdydd ac ymlaen i Fro Morgannwg. 

 

Lawrlwytho: Briff Manwl.pdf

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach