Map o Dde Dwyrain Cymru

Beth sy'n digwydd yn Ne Ddwyrain Cymru

Beth mae’n ei olygu i’ch Rhanbarth chi: De Ddwyrain Cymru

 


Fel rhan o’n hymrwymiad i’ch rhanbarth chi, byddwn yn:

 • Dileu trenau Pacer erbyn Rhagfyr 2019 (Mae adborth gan deithwyr wedi dangos bod yr angen i wella capasiti a gwytnwch yn y fflyd yn flaenoriaeth allweddol. Mae TrC yn bwriadu cyflwyno hyn drwy gadw’r trenau Pacer am gyfnod byr yn ystod 2020)

 • Cyflwyno Metro Canolog sy’n torri amser siwrnai a chynyddu amlder hyd at o leiaf bedwar trên bob awr o ben bob cwm gan ddefnyddio trenau newydd.

 • Cyflwyno Cerbydau Metro gyda mynediad heb risiau erbyn Rhagfyr 2022, i roi gwasanaeth metro modern i gymoedd Treherbert, Aberdâr a Merthyr.

 • Cadw’r cyswllt o Benarth, Y Barri a Phenybont i orsafoedd i’r gogledd o Caerdydd Canolog wrth ddefnyddio trenau newydd tri modd (gwifrau trydan, batri a diesel) erbyn Rhagfyr 2023.

 • Buddsoddi £15m yng ngorsaf Caerdydd Canolog wedi Ebrill 2025, £1.75m yng ngorsaf y Fenni wedi Ebrill 2023, £300,000 yng Nghasgwent wedi Ebrill 2025 and £250,000 ym Merthyr Tydfil o Ebrill 2020.

 • Adeiladu gorsafoedd newydd yn Heol y Crwys, Loudoun Square a’r Bae Caerdydd erbyn Rhagfyr 2023 a Gabalfa erbyn 2028. Byddwn yn adleoli gorsaf Ystâd Trefforest erbyn Rhagfyr 2025 i wella diogelwch a chyfleuster.

 • Symleidddio strwythur pris tocynnau Cymoedd Caerdydd o Ionawr 2020, gan leihau pris Dychwelyd Unrhyw Bryd (Anytime Return) o 12.5% a thocynnau Tymor wythnos o 14% , i 33 o’r gorsafoedd allanol. 

 • Cyflwyno tair Partneriaeth Rheiffordd Cymunedol, ricriwtio Rheolwr Cymuned a Rhanddeiliaid a naw Llysgennad Cymuned a Chwsmer erbyn 2021.

 • Dileu’r defnydd o diesel ar y Metro Canolog erbyn 2024.

 • Gosod Peiriant Tocyn ym mhob un o orsafoedd Metro De Cymru erbyn Ebrill 2019. 

 • Cyflwyno talu-wrth-fynd i ddefnyddwyr cardiau smart erbyn Ebrill 2020.


Gwelliannau Gwasnanaeth Trên yn cynnwys:

 • Un trên newydd bob awr rhwng Glyn Ebwy a Chasnewydd erbyn Mai 2021.

 • 2 drên bob awr rhwng Caerdydd a Phenybont drwy Fro Morgannwg wedi Rhagfyr 2023.

 • 4 trên bob awr ar daith Rhymni wedi Rhagfyr 2023

 • 4 trên bob awr i Dreherbert wedi Rhagfyr 2022.

 • 6 trên yr awr i Fae Caerdydd erbyn Rhagfyr 2022.

 • 4 trên yr awr rhwng Merthyr Tudful, Aberdâr a Chaerdydd wedi Rhagfyr 2022.

 • 1 trên yr awr rhwng Caerdydd a Cheltenham wedi Rhagfyr 2022.

 • 4 trên yr awr rhwng Caerdydd a Phenybont (Uniongyrchol - Llun i Sadwrn) wedi Rhagfyr 2019.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach