An outline map of Wales Borders

Beth sy'n digwydd yng Ngororau Cymru

Beth mae’n ei olygu i’ch Rhanbarth chi: Y Gororau


Fel rhan o’n hymrwymiad i’r Gororau, byddwn yn:

  • Cyflwyno Unedau Lluosog Diesel dau a thri cherbyd ar gyfer gwasanaeth Aberdaugleddau i Fanceinion erbyn 2023.

  • Creu profiad “intercity” go iawn ar wasnaethau dros bellter rhwng de a gogledd, drwy ddod a 12 cerbyd Mark IV wedi eu hadnewyddu i’w defnyddio rhwng Caerdydd a Chaergybi yn galw yn yr Amwythig a Chaer. 

  • Buddsoddi £7.5m yng ngorsaf Caer yn 2028.

  • Cyflwyno Partneriaeth Rheilffordd Cymunedol ar lein Crewe i Henffordd. Bydd tair Partneriaeth Rheiffordd Cymunedol yn cael eu cefnogi wrth recriwtio Rheolydd Cymuned a Rhanddeiliaid newydd ac wyth Llysgennad Cymuned a Chwsmer. 

  • Cyflwyno prisiau is ar gyfer tocynnau rhwng Shotton a Chaer ( gostwng pris tocynnau tymor yn Ionawr 2020) a Llanllieni(Leominster) - Amwythig.

  • Gosod peiriannau tocyn mewn mwy o orsafoedd

  • Cyflwyno cyfleuster talu-wrth-fynd i ddefnyddwyr ein app o Ebrill 2021, i ganfod y pris isaf am docyn. 


Gwelliannau gwasanaeth trên yn cynnwys:

  • Dod a Metro Gogledd Ddwyrain Cymru i fodolaeth trwy gynyddu amlder ar lein Wrecsam-Bidston i 2 drên yr awr o fis Rhagfyr 2021, gyda threnau metro wedi eu hadnewyddu’n llwyr.

  • Cyflwyno gwasanaeth 1 trên bob awr o Gaer i Lime Street, Lerpwl ym Mai 2019. 

  • Cyflwyno gwasanaeth newydd o Lerpwl i Landudno a’r Amwythig (1 trên bob awr) a Lerpwl i Gaerdydd (1 trên bob 2 awr) a gwasanaeth cyson o 1 trên bob awr rhwng Cheltenham a Chaerdydd erbyn Rhagfyr 2022.

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach