Bod yn agored a Thryloyw

Fel corff a noddir yn gyhoeddus, mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i ddangos ein bod yn agored a thryloyw wrth weithredu ein busnes ac yn y ffordd rydym yn cyfathrebu â’n cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid.

 

Dylai gweithredu mewn ffordd agored a thryloyw helpu i drawsnewid ein dulliau gweithredu. Mae’n cryfhau ein cysylltiad â chwsmeriaid a rhanddeiliaid ac yn codi ymwybyddiaeth o’r ffordd rydym yn cydweithio â chymunedau a busnesau lleol er mwyn gwella gwasanaethau trafnidiaeth yng Nghymru.
 
Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000) yn rhoi hawl cyffredinol i chi gael mynediad at wybodaeth sydd wedi’i chofnodi ac sy’n cael ei chadw gan Trafnidiaeth Cymru. Mae ein tudalen Rhyddid Gwybodaeth yn darparu manylion ar sut dylid gwneud cais dan y Ddeddf.
 
Mae ein Cynllun Cyhoeddi Model yn rhestru’r wybodaeth sydd ar gael gennym ac yn darparu manylion ar sut gellir cael gafael arni.
 
Mae papurau a chofnodion Bwrdd TC ar gael hefyd.
 
Fel cwmni sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru, mae'n ofynnol i ni gyhoeddi eitemau o wariant dros £25,000
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach