Cyfryngau

Rydyn ni’n bwrw ymlaen i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel yng Nghymru.  Mae hwn yn gyfnod prysur i ni gan ein bod yn trawsnewid gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau ac yn adeiladu Metro De Cymru.


Rydym yn buddsoddi’n helaeth ac yn gwneud llawer o newidiadau, boed hynny’n wella ein fflyd bresennol o drenau, glanhau gorsafoedd yn drylwyr neu gyflwyno capasiti a gwasanaethau ychwanegol.  Rydyn ni’n gwneud hyn i gyd er mwyn creu gwell rhwydwaith trafnidiaeth a gwella profiadau ein cwsmeriaid cyn gynted â phosib, ac rydym wedi ymrwymo i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi yn rheolaidd.


Gallwch weld ein storïau newyddion yma a byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydych yn ysgrifennu stori, yn datblygu cynnwys neu os oes gennych syniadau am y math o newyddion yr hoffech chi i ni ei gyhoeddi. Cysylltwch â ni ar media@tfw.wales
 

Newyddion
Cadiff central

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach