Cynllun i Raddedigion

Rydym yn lansio ein Cynllun i Rraddedigion 2021 yr hydref hwn.

Rydym wedi datblygu Cynllun i Rraddedigion  a fydd yn darparu'r hyfforddiant, y technegau a'r ymrwymiad i amrywiaeth sy'n hanfodol i lunio arweinwyr yn y dyfodol. Bydd y cynllun yn cynnig lleoliadau ar draws ein sefydliad, gan ganolbwyntio ar arbenigeddau yn: 

• Cyllid 
• Peirianneg Sifil 
• Cynllunio Trafnidiaeth 
• Rheoli Risg
• Rheoli Prosiectau 
• Caffael 
• Rheoli Busnes

Bydd gennych leoliad cadarn, dwy flynedd, gyda chyfleoedd i weithio ar draws gwahanol feysydd o'r sefydliad yn ogystal â chyda phartneriaid a rhanddeiliaid yn y diwydiant. Bydd y cynllun hefyd yn rhoi cyfle i chi ennill cymwysterau proffesiynol. 

Bydd ceisiadau ar gyfer ein Cynllun Graddedigion 2021 yn agor ym mis Hydref. 

Darganfyddwch a yw ein cynllun yn iawn i chi a chofrestrwch eich diddordeb yma.

Gwyliwch y fideo isod i gael gwybod gan rai o'n staff sut beth yw gweithio gyda ni.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach