Cynllun i Raddedigion

Rydym yn lansio ein Cynllun i Rraddedigion 2021 yr hydref hwn.

Rydym wedi datblygu Cynllun i Rraddedigion  a fydd yn darparu'r hyfforddiant, y technegau a'r ymrwymiad i amrywiaeth sy'n hanfodol i lunio arweinwyr yn y dyfodol. Bydd y cynllun yn cynnig lleoliadau ar draws ein sefydliad, gan ganolbwyntio ar arbenigeddau yn: 

• Cyllid 
• Peirianneg Sifil 
• Cynllunio Trafnidiaeth 
• Rheoli Risg

Bydd gennych leoliad cadarn, dwy flynedd, gyda chyfleoedd i weithio ar draws gwahanol feysydd o'r sefydliad yn ogystal â chyda phartneriaid a rhanddeiliaid yn y diwydiant. Bydd y cynllun hefyd yn rhoi cyfle i chi ennill cymwysterau proffesiynol. 

Darganfyddwch a yw ein cynllun yn iawn a gwnewch gais am rôl yma.

Gwyliwch y fideo isod i gael gwybod gan rai o'n staff sut beth yw gweithio gyda ni.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach