David Williams

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth a Digidol

David Williams

 

 

Ymunodd Dave Williams â Transport for Wales ym mis Ebrill 2020 fel Cyfarwyddwr TG a Gwasanaethau Digidol Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn arwain swyddogaethau Gwybodaeth a TG ar lefel Cyfarwyddwr, gan reoli timau ag ôl troed byd-eang a chreu cynnyrch arloesol i fusnesau.
 
Mae Dave wedi gweithio yn bennaf yn y diwydiannau Teithio a Chyllid lle creodd y dechnoleg i alluogi Prydain Ewropeaidd i drawsnewid yn Flybe, y dechnoleg a ddefnyddiwyd i raddfa Jet2.com a Confused.com. Mae ganddo brofiad Corfforaethol, FinTech a'r GIG. Mae Dave yn gofalu am Drawsnewid Digidol, Technoleg Data a Gwybodaeth

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach