Diogelwch

Diogelwch

Diwydiant trafnidiaeth diogel, hapus ac iach

Rydym yn anelu at ddiwylliant diogel, hapus ac iach i'n holl gwsmeriaid a'n cydweithwyr

Er mwyn sicrhau amgylchedd diogel ac iach, rydym yn anelu at gyflawni'r amcanion canlynol; 

  • Mae pob taith yn daith ddiogel
  • Sicrheir diogelwch ein cwsmeriaid a'n cydweithwyr
  • Cartref yn ddiogel ac yn iach bob dydd 
  • Rydym yn ymrwymedig i atal llygredd a niwsans 
  • Rydym yn gynhwysol ac yn hygyrch i bob cwsmer a chyd-aelod
  • Rydyn ni'n gefnogol i unrhyw un sy'n codi pryderon am iechyd, diogelwch neu les

 

Gweledigaeth diogelwch

Polisi Iechyd a Diogelwch Trafnidiaeth Cymru

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach