Our Communities

Ein cymunedau

Mae miloedd o bobl yn byw ger ein rheilffyrdd. Bydd ein gwaith yn effeithio ar y llawer o bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau, ac ar y cymunedau a'r amgylchedd y mae ein rheilffyrdd yn rhan ohonynt. 

Boed ni'n adeiladu'r seilwaith i greu'r Metro, neu'n gwneud gwaith cynnal hanfodol i wneud yn siŵr bod ein gwasanaethau'n rhedeg yn ddiogel ac yn ddidrafferth, byddwn yn gwneud ein gwaith gan fod mor ofalus ac ystyriol â phosib er mwyn y 50,000 o bobl yr amcangyfrifir eu bod yn byw o fewn 200 metr i'n rheilffyrdd. 


Ym mis Mawrth 2020, fe wnaethom gymryd perchnogaeth o linellau Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert, yn ogystal â Llinell y Ddinas rhwng Caerdydd a Radur, gan Network Rail.


Rydyn ni'n awyddus i fod yn gymdogion da a byddwn yn cydweithio â'r bobl y mae ein gweithgareddau'n effeithio arnynt.

Bloc Ionawr 2021

Cadw mewn cysylltiad

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am amhariadau a tharfu posib a achosir gan ein gwaith helaeth yn datblygu system trafnidiaeth gyhoeddus Cymru;

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach