Your safety

Eich diogelwch

Mae eich diogelwch yn bwysig i ni. Wrth i ni ddechrau gweithio ar y Metro, gofynnwn i chi fod yn ymwybodol pan fyddwch yn agos i Linellau Craidd y Cymoedd. Mae ein rhwydwaith rheilffyrdd yn ddiogel ond yn anffodus, mae damweiniau'n bosib o hyd. 

Rydyn ni'n gweithio'n galed i gyflawni'r Metro – o drydaneiddio 170km o drac i uwchraddio cyfleusterau, ac adeiladu gorsafoedd newydd sbon. Mae contractwyr a pheirianwyr arbenigol yn ein helpu i drawsnewid y system trafnidiaeth, ond mae'n hanfodol eich bod yn cadw draw o'r safleoedd a'r unedau lle byddwn yn gweithio.

Trydaneiddio Llinellau Uwchben

Cymerwch ofal wrth i ni drydaneiddio ein rheilffyrdd. Bydd angen trydan foltedd uchel i bweru ein trenau tram newydd. Mae tresmasu ar y rheilffordd yn beryglus ac yn anghyfreithlon. Bydd ein gwasanaethau yn gyflymach, yn dawelach ac yn amlach nag erioed o'r blaen, felly mae'n bwysig cadw'n ddiogel a chadw oddi ar y rheilffordd. 

Croesfannau rheilffordd

Byddwch yn ofalus gyda chroesfannau rheilffordd (lle mae'r ffyrdd a'r rheilffyrdd yn cwrdd) boed chi ar droed, ar feic, neu mewn car. Talwch sylw i unrhyw larymau, signalau rhybudd neu oleuadau, ac os yw'r groesfan reilffordd wedi cau'n barhaol, dylech byth geisio croesi. 

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am aros yn ddiogel gallwch:

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach