Ffurflen Gais

Ffurflen gais am eich cerdyn Teithio Rhatach

Mae digon o amser ar gael i wneud cais: Mae eich pas cyfredol dal yn ddilys a bydd yn parhau i gael ei dderbyn ar gyfer teithio tan 29 February 2020.

Mae ffurflen gais bapur ar gael yma i'w lawrlwytho i chi ei hargraffu gartref. 

Mae canllawiau ar sut i lenwi'r ffurflen gais bapur hefyd ar gael yma

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cais, dylech wirio'r holl fanylion yn gywir a'i bostio at: 

Cerdyn Teithio Rhatach, 
Blwch Post 55 
Penrhyndeudraeth 
LL49 0AY
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach