Metro

Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru

Mae Metro Bae Abertawe yng nghyfnod cynnar ei ddatblygiad, a bydd yn ceisio trawsnewid y rhwydwaith trafnidiaeth yn ardal Bae Abertawe. 

Mae Metro Bae Abertawe yng nghyfnod cynnar ei ddatblygiad, a bydd yn ceisio trawsnewid y rhwydwaith trafnidiaeth yn ardal Bae Abertawe. 
Rydyn ni wrthi'n cynnal astudiaethau ar y cyd â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y cynllun uchelgeisiol hwn a fydd yn darparu cysylltedd gwell yn Ne-orllewin Cymru. Rydyn ni hefyd yn ymchwilio i'r posibilrwydd o gael gwasanaethau cyflymach rhwng Gorllewin a De Cymru.


Bydd y cynlluniau hyn yn trawsnewid trafnidiaeth gyhoeddus yn ardal Bae Abertawe, gan hybu'r economi leol a darparu mynediad gwell at gyfleoedd gwaith a hamdden.


Pa welliannau fyddwn ni'n eu gwneud yn Ne-orllewin Cymru?
O 2022 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno trenau newydd ar wasanaethau ledled ardal Bae Abertawe, gan gynyddu’r capasiti ar wasanaethau i Orllewin Cymru a rhwng De-orllewin Cymru a Manceinion.  Gallwch chi ddisgwyl teithiau cyflymach a phrofiad gwell ar y trên.

O 2024 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno gwasanaeth o’r radd flaenaf rhwng Abertawe a Manceinion ar ein trenau newydd, gan ddarparu gwasanaeth newydd o ansawdd uchel i’n cwsmeriaid ar deithiau pell. 
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach