Nikki Kemmery

Cyfarwyddwr Anweithredol

Nikki Kemmery

 

 

 

 

 

 

Mae gan Nikki brofiad helaeth sy’n ymestyn dros chwarter canrif, yn bennaf o fewn y sector cyfleustodau hynod reoledig.

Hi yw Pennaeth Iechyd a Diogelwch Dŵr Cymru ar hyn o bryd, ac mae’n Aelod Siartredig o’r IOSH. Mae’n datblygu ac yn arwain strategaeth diogelwch a gwella iechyd y sefydliad, gan sefydlu a gweithredu strategaethau iechyd a diogelwch bob 5 mlynedd a chynlluniau busnes blynyddol sy’n cyd-fynd ag ysgogwyr rheoleiddiol.  Datblygodd system rheoli iechyd a diogelwch newydd a fu’n sail i gadw ac ymestyn OHSAS 18001 ac ISO 14001 o fewn Dŵr Cymru.

Rhwng 1996 a 2010, bu’n gweithio gyda chwmni preifat Kelda Group (Yorkshire Water Services) gan gynnwys cyfnod diweddar fel y Rheolwr Iechyd a Diogelwch lle bu’n gyfrifol am roi strategaeth iechyd a diogelwch y Grŵp ar waith.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach