fflecsi

fflecsi

Mae fflecsi yn ffordd wahanol o deithio ar fws ac yn wasanaeth peilot newydd cyffrous gan Trafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth â’ch gweithredwyr bysiau lleol.

Sut mae’n gweithio?

Gall bysiau fflecsi eich casglu a’ch gollwng yn ardal y gwasanaeth, ac nid wrth y safle bysiau’n unig. Bydd bws yn eich casglu ar gais, gan newid ei lwybr er mwyn i bob teithiwr gyrraedd lle maen nhw  angen ei gyrraedd.

Mae’n cymryd lle nifer o wasanaethau bws amserlen yn eich ardal ac wedi’i gynllunio i helpu pobl i wneud teithiau lleol hanfodol.

Mae’ch diogelwch yn hollbwysig, ac felly rydym wedi creu’r fflecsi i gludo teithwyr yn ddiogel. Mae gwybod faint o deithwyr y byddwn yn eu casglu yn golygu y gallwn anfon cerbyd o’r maint cywir a chadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol

 

Pam nawr?

Mae COVID-19 wedi effeithio’n fawr ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ar sut rydyn ni i gyd yn teithio, ac mae llai o bobl yn teithio. Mae llawer o weithwyr allweddol yn dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd y gwaith tra bod angen i eraill ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud eu siopa hanfodol.

Gall fflecsi helpu’r teithwyr hyn mewn ffordd ddiogel a chynaliadwy, gan ddarparu gwasanaethau pryd bynnag a lle bynnag y bydd eu hangen fwyaf. Mae dewis pryd rydych chi am deithio hefyd yn golygu y gall gweithwyr allweddol gyrraedd y gwaith yn brydlon ac y gallwch chi wneud teithiau hanfodol heb fawr ddim oedi.

Mae fflecsi yn wasanaeth peilot newydd cyffrous gan Trafnidiaeth Cymru a gweithredwyr bws lleol. Byddwn yn monitro a yw’n helpu pobl i deithio ac os yw’n boblogaidd, gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â’ch gwasanaethau bysiau amserlen arferol unwaith y byddwn ni ar y lôn eto.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach