Person sy'n gweithio ar drên

Partneriaeth gymunedol

Rydym yn cydnabod Undebau Llafur fel rhan bwysig o’r broses o greu ein sefydliad

Cyflogwr teg a chynhwysol

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn gyflogwr teg a chynhwysol sy’n cydnabod bod Undebau Llafur yn elfen bwysig wrth inni adeiladu ein sefydliad. Felly mae Trafnidiaeth Cymru wedi dewis cydnabod yr holl undebau yn y sectorau er mwyn sicrhau ein gallu, wrth inni dyfu, i weithio’n effeithiol mewn Partneriaeth Gymdeithasol.

Mae TrC yn awyddus i hyrwyddo penodiad blaengar trwy gael cynrychiolydd enwebedig o’r Undebau ar Fwrdd y Cyfarwyddwyr, a’n bwriad yw penodi Cynrychiolydd yr Undebau Llafur i’n Bwrdd.

Mae TrC yn cydlafurio â’r Undebau Llafur canlynol:

ASLEF
FDA
PCS
Prospect  
RMT
TSSA
Unite

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach