Microphones

Podlediad

Rydyn ni’n gweithio’n galed i greu gwell rhwydwaith trafnidiaeth ac rydym yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i wella ein gwasanaeth rheilffyrdd ac adeiladu Metro De Cymru.  Mae hwn yn gyfnod cyffrous ac rydym yn buddsoddi’n helaeth ac yn gwneud llawer o newidiadau.  Bydd rhai gwelliannau yn gyflym tra bydd eraill yn cymryd ychydig yn hwy i’w gweithredu.

Mae ein podlediadau yn ffordd wych o ddeall y gwelliannau a'r newidiadau rydyn ni’n eu gwneud ac o gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy’n cael ei wneud.  Rydym am wneud yn siŵr fod ein podlediadau’n llawn gwybodaeth ac o gymorth ichi. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych pe baech am i ni gyhoeddi podlediad ar rywbeth y mae gennych chi ddiddordeb ynddo. Os oes gennych syniad am bodlediad, cysylltwch â ni ar media@tfw.wales

RailNatter: Beth yw Metro De Cymru?

 

Metro De Cymru

 

Trawsgrifiad o podlediad tymor yr Hydref

 
Mae ein Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn sgwrsio gyda transit

 

Carwyn yn cwrdd â James Price

 

Rydym wedi lansio ein Cynllun Datblygu Cynaliadwy

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach