Projects

Prosiectau a Dogfennau

Rydym yn cyflawni gwelliannau i'r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru trwy gyfres o brosiectau.

Rydyn ni’n gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni i greu rhwydwaith trafnidiaeth y gall pobl ymfalchïo ynddo.  Mae hwn yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth ac rydyn ni’n gwybod ei fod yn golygu gwneud pethau’n wahanol i'r ffordd y cawsant eu gwneud yn y gorffennol.  


Rydyn ni’n gweithio ar nifer o brosiectau ar draws Cymru a’r gororau ar hyn o bryd. Prosiectau fel yr un i sefydlu cadwyn gyflenwi foesegol a chynaliadwy neu’r modelau trafnidiaeth rydyn ni’n eu datblygu i’n helpu i gynllunio rhwydwaith trafnidiaeth y dyfodol yn well.


Gallwch ganfod mwy yma am y prosiectau rydyn ni wedi bod yn gweithio arnynt ers i ni ymgymryd â'r gwaith o redeg gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau yn 2018.  Mae'r adrannau newyddion, cyfryngau, podlediadau a fideos hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am ein gwaith. 
 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach