Rhyddid Gwybodaeth

Gwneud cais o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae Trafnidiaeth Cymru’n cyhoeddi pob math o wybodaeth ar y wefan hon. Cyn gofyn am wybodaeth, gwnewch yn siŵr nad yw ar gael eisoes.
 
I wneud cais Rhyddid Gwybodaeth (FOI) i Trafnidiaeth Cymru o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, e-bostiwch: freedomofinformation@tfw.wales
 
Fel arall, gallwch:
 • Ffonio 029 2167 3434
 • Ysgrifennu at:
Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
Trafnidiaeth Cymru
Tŷ South Gate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW
 
Byddwn yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith.
 
   

  Cysylltiadau cyflym

  Capacity checker

  Gwiriwr capasiti

  Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

  Concessionary travel cards

  Traveline Cymru

  Cynlluniwch eich taith bws

  Train tickets

  Tocynnau trên

  Prynwch eich tocynnau trên

  Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
   
  Rail enquiries

  Ymholiadau rheilffyrdd

  Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

  Concessionary travel cards

  Cerdyn Teithio Rhatach

  Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach