Person ar feic

Teithio Llesol

Mae Trafnidiaeth Cymru’n cydnabod pwysigrwydd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru gan hyrwyddo cerdded a beicio fel y dulliau y bydd pobl Cymru am eu dewis wrth deithio pellterau bach. 

Yn ogystal â rhoi cyngor a chefnogaeth i Lywodraeth Cymru, yn cynnwys cynorthwyo i adolygu canllawiau sy’n gysylltiedig â Deddf Teithio Llesol 2013, rydym ni’n cydweithio â hwy ac yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill i helpu i sicrhau rhwydwaith o drafnidiaeth integredig ledled Cymru. Hefyd, bydd Trafnidiaeth Cymru yn gwella darpariaeth yn uniongyrchol ar gyfer teithio llesol trwy sicrhau gwell cysylltiadau â’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus fel a ganlyn:

  • Buddsoddi £194 miliwn yn gwella gorsafoedd ac adeiladu o leiaf bum gorsaf newydd;
  • Defnyddio cronfa gwerth £15 miliwn i wneud gorsafoedd yn fwy hygyrch a lansio ap newydd er mwyn i gwsmeriaid sydd angen cymorth allu ‘cyrraedd a mynd’ o fis Ebrill 2020;
  • Sicrhau bod arwyddion priodol ym mhob gorsaf i hyrwyddo teithio pellach ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae rhagor o wybodaeth am y ffyrdd ymlaen sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cerdded a beicio ar gael yma.
 

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach