Transparency

Thryloyw

Fel corff a noddir yn gyhoeddus, mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i ddangos ein bod yn agored a thryloyw wrth weithredu ein busnes ac yn y ffordd rydym yn cyfathrebu â’n cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid

Dylai gweithredu mewn ffordd agored a thryloyw helpu i drawsnewid ein dulliau gweithredu. Mae’n cryfhau ein cysylltiad â chwsmeriaid a rhanddeiliaid ac yn codi ymwybyddiaeth o’r ffordd rydym yn cydweithio â chymunedau a busnesau lleol er mwyn gwella gwasanaethau trafnidiaeth yng Nghymru.

Amrywiaeth a Chydraddoldeb
Gyrrwr trên

 

Perfformiad
Performance

 

Cofnodion y Bwrdd
 

Board

 
Cyhoeddiadau
 

Publications

 
Rhoddion a lletygarwch
 

Gifts and hospitality

 
Rhyddid Gwybodaeth
 

Freedom of information

 
Gwariant
expenditure
 
Cynllun cyhoeddi
 

Model publication scheme

Panel Cynghori a Fforymau Rhanddeiliaid Rhanbarthol 

Panel Cynghori a Fforymau Rhanddeiliaid Rhanbarthol

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach