Cyhoeddiadau

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Darllenwch fwy am ein hadroddiadau blynyddol yma

TrC Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar Gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2018

TrC Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar Gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2019

 

Cynllun Busnes

TrC Cynllun Busnes 2018 - 19

 

Crynodeb o Ymchwiliad Annibynnol Tymor yr Hydref

Comisiynodd Trafnidiaeth Cymru gwmni Metropolitan Railway Consultants i ymchwilio i'r achosion o darfu a brofwyd gan fflyd Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC yn ystod hydref 2018. 

Crynodeb o Ymchwiliad Annibynnol Tymor yr Hydref

Ymchwiliad yr Hydref: Adroddiad Cynnydd

Rheilffordd Cymru a'r Gororau: Adroddiad Parodrwydd Hydref 2019

 

Rheoli Risg

Cynllun Rheoli Risg - Cyflwyno fflydoedd newydd a rhaeadrol

 

Strategaeth Gyfathrebu TrC  

Lawrlwytho: Strategaeth Gyfathrebu TrC  2019

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach