TfW Rail

TrC Trenau

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru sy’n rhedeg Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

I archebu tocynnau neu i gael gwybodaeth am eich taith yn cynnwys mapiau llwybrau, amserlenni, a gwybodaeth am orsafoedd, ewch i trctrenau.cymru

Cysylltiadau Cwsmeriaid Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

I gysylltu â’r adran cysylltiadau cwsmeriaid, ffoniwch 0333 3211 202. Mae llinellau ar agor rhwng 08:00 a 20:00 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a 11:00 i 20:00 ar ddydd Sul. Gallwch anfon e-bost hefyd i customer.relations@trctrenau.cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am gymorth i deithwyr, ewch i trctrenau.cymru/cy/cymorth-i-deithwyr.

I gael iawndal os bu oedi ar siwrne, ewch I trctrenau.cymru/cy/iawndal-ad-daliad-am-oedi.

Mae manylion cysylltu ychwanegol i’w cael yn trctrenau.cymru/cy/cysylltu-ni.

Cyfryngau Cymdeithasol Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Ar y cyfryngau cymdeithasol, dilynwch:

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach