Tudalen log datgelu

Mae manylion y log datgelu hwn yn rhoi manylion am y ceisiadau rydym wedi’u cael dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’n hymatebion iddynt.

TC Cais Rhyddid Gwybodaeth- cyflog Prif Swyddog Gweithredol

TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - data ar nifer y teithwyr
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - dyraniad platfformau

TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - hysbyseb ymddiheuro
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - tacsis

TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Proffil oedran
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Pennaeth Materion Allanol
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Taliadau iawndal TrC FoI 2
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Siartiau Trefniadaeth ac Uwch Reolwr Rhanddeiliaid 
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Mark Barry
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Diagramau unedau DMU
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Brandio TrC
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaeth Pen-y-bont ar Ogwr i Aberdâr
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Taliadau iawndal
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Twyll cerdyn talu
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Postio uniongyrchol a defnyddio
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Uned ddadansoddol
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Llanharan - Dociau'r Barri
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Proffil cymhorthdal

TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Diagramau o unedau DMU
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gorsaf yr Eglwys Wen
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Caergybi – Caerdydd
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Metro Caerdydd_Penarth
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - M Fox
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaeth Cheltenham
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - TrC Crewe i Gaerdydd
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Peiriant Tocynnau y Tyllgoed
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Sŵn trenau yn Llandaf
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - GU Trains
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Swyddfa Pontypridd
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Metro
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Dibynadwyedd gwasanaethau o Amwythig tuag at arfordir y Cambrian
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cynnal a chadw pont Afon Mawddach
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Uwchraddio gorsafoedd
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Llinellau dwbl ar y ffyrdd
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Trosglwyddo Asedau Llinellau Craidd y Cymoedd
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Ffurfiannau Aber&Rhym
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Rhifau Yswiriant Gwladol_cerdyn teithio rhatach ar gyfer bws
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaethau wedi’u canslo rhwng Caerdydd a Chaer
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - M Fox (1)
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - TG
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Costau adeiladu
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwasanaethau o Ynys y Barri
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cost swyddogion diogelwch
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Gwrthdrawiadau ar yr M4
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Amserlen mis Rhagfyr TrC
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Cost swyddogion diogelwch ar wasanaethau TrC
TC Cais Rhyddid Gwybodaeth - Ad-daliad am Oedi

 

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach