Pobl Eryri

Yr Amgylchedd

Byddwn yn cyflawni polisi Llywodraeth Cymru trwy ddatgarboneiddio ein rhwydweithiau trafnidiaeth a gwella ansawdd aer y cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu

Byddwn yn cyflawni polisi Llywodraeth Cymru trwy ddatgarboneiddio ein rhwydweithiau trafnidiaeth a gwella ansawdd aer y cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu, gan geisio atal yr effaith negyddol ar iechyd.

Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, bydd cerbydau newydd yn cael eu cyflwyno’n raddol dros y blynyddoedd nesaf a fydd yn llawer mwy ystyriol o’r amgylchedd na’r fflyd gyfredol. 
Yn nes ymlaen yn y flwyddyn byddwn yn cyflwyno’r trenau hybrid cyntaf yn y DU, sef y trenau dosbarth 230 i’r gwasanaeth Wrecsam i Bidston. Byddant yn cyfuno’r defnydd o fatris modern gyda pheiriannau disel ysgafn sy’n cydymffurfio â’r safonau allyriant Ewropeaidd diweddaraf.
O 2022 ymlaen, yn sgil trydaneiddio bydd trenau deufodd a thrimiodd yn cael eu cyflwyno ar Gledrau’r Cymoedd a fydd yn gweithredu’n llwyr o bŵer trydanol oddi uchod ynghyd â batris ategol. Bydd y trenau trydanol hyn yn llawer mwy effeithlon na’r trenau disel a bydd y trydaneiddio’n cael ei bweru 100% gan ynni adnewyddadwy, gydag o leiaf 50% yn tarddu o Gymru, felly bydd Cledrau’r Cymoedd yn gwbl rydd o allyriadau.
Bydd trenau sy’n rhedeg ar ddisel yn parhau ar lawer o lwybrau, ond bydd y mwyafrif yn fflyd cwbl newydd o drenau, gyda llawer ohonyn nhw wedi’u cydosod yng Nghymru. Bydd gan y trenau hyn beiriannau disel sy’n cydymffurfio â’r safonau Ewropeaidd diweddaraf felly bydd llawer llai o allyriadau sy’n cynnwys gronynnau NOx a CO2.  

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach