Rydyn ni’n gweithio’n galed i leihau cost teithio ar y trên i chi.

Mae newidiadau a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020 yn golygu bod y gost o deithio ledled rhwydwaith Cymru a'r Gororau ar drenau Trafnidiaeth Cymru wedi gostwng dros 1% am y tro cyntaf ers amser maith. Mae hyn o gymharu â phrisiau 2019.

Mae gennym ostyngiad o 10% ar holl brisiau Trafnidiaeth Cymru ar gyfer teithiau drwy Ogledd Cymru, yn ogystal â digon o docynnau newydd rhad Advance, y mae nawr modd eu prynu ar y diwrnod teithio. Mae tocynnau cyfnodau tawelach ar gael am ddim i'r rhai sydd o dan 16 oed, ac os oes gennych chi blentyn o dan 11 oed, mae’n cael teithio AM DDIM drwy’r dydd, bob dydd.

O Gaer i Gaernarfon ac o Gas-gwent i Gaerfyrddin, mae nawr yn amser gwych i fynd i'r afael â melan y gaeaf a mwynhau teithio ar y rheilffordd. Pa un ai a ydych chi’n teithio i’r gwaith, am benwythnos i ffwrdd, am noson allan neu am drip siopa, mae gennym ni’r tocyn i chi.

Mae rhagor o wybodaeth am brisiau ein tocynnau ar gael yma:

Gostyngiad ym mhrisiau tocynnau

Tocynnau cyfnodau tawelach

Tocynnau Advance

Plant yn teithio am ddim

Arbed arian gyda chardiau rheilffordd

 

Llwythwch ap TfW Rail i lawr neu ewch i un o’n swyddfeydd tocynnau heddiw i fanteisio ar y tocynnau pris arbennig hyn.

Apple App Store Button

Google Play Store Button

Mae’r holl docynnau a chynnyrch yn ddarostyngedig i Amodau Teithio National Rail a thelerau ac amodau penodol eraill. Tarwch olwg ar yr holl delerau ac amodau cyn prynu eich tocyn a theithio. Ym mhob gorsaf sydd â pheiriant gwerthu tocynnau neu swyddfa docynnau, gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu’r tocyn cywir ar gyfer eich taith cyn mynd ar y trên.

* Mae’r gostyngiad o 10% yn cynnwys y cynnydd a oedd wedi cael ei ddisgwyl a oedd i fod i ddod i rym ym mis Ionawr 2020.