Datblygodd y Bermo, tref glan môr boblogaidd ar arfordir gogledd orllewin Cymru, o amgylch y diwydiannau adeiladu llongau a mwyngloddio llechi, ac mae wedi’i hamgylchynu gan gyfran o’r cefn gwlad harddaf a gynigir gan Gymru.

Y Bermo yw cyrchfan glan môr mwyaf poblogaidd de Eryri gyda golygfeydd godidog o Fae Ceredigion a'r harbwr prydferth. Gyda’r Afon Fawddach hardd yn llifo trwy'r dref ac allan i'r môr, mae llawer o dwristiaid yn cyrraedd y Bermo i archwilio Parc Cenedlaethol Eryri a cherdded o amgylch cromlin ysgubol  Bae Ceredigion i Borthmadog.

Mae trên tir yn rhedeg ar hyd y promenâd ac mae yna reidiau mulod traddodiadol, cychod siglen ac arcedau difyrion.

Barmouth

 

1. Treuliwch y Diwrnod ar Draeth y Bermo

Yn llawn awyrgylch glan môr traddodiadol, mae Traeth y Bermo yn draeth tywodlyd euraidd, gyda digon yn digwydd ar gyfer hwyl i’r teulu cyfan. Gan ymestyn am filltiroedd o amgylch y bae ysgubol, nid yw byth yn orlawn, er gwaethaf ei boblogrwydd. Wedi ennill Baner Las am lendid a diogelwch, mae'r dyfroedd yn berffaith ar gyfer nofio a syrffio, ac mae'r promenâd milltir o hyd wedi'i lenwi â stondinau yn gwerthu hufen iâ blasus a chandi-fflos, a chaffis i ymlacio ynddynt. Yn rhedeg ar hyd y promenâd, mae'r trên tir yn ffordd hamddenol o fwynhau glan y môr.

Gall ymwelwyr yr haf fwynhau trampolinau, castell bownsio a llong môr-ladron wych, sy’n berffaith i blant ei harchwilio pan fyddant wedi adeiladu eu cestyll tywod.

  • Perffaith ar gyfer teuluoedd
  • Archwiliwch y bywyd gwyllt o amgylch y traeth Baner Las hwn
  • Gwefan Traeth y Bermo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dominic Vacher (@domvacher)

 

2. Ewch ar Daith Trwy Hanes ar Reilffordd Stêm y Friog

Yn rhedeg o bentref y Friog i’r Bermo ar Aber Afon Mawddach, mae Rheilffordd Stêm y Friog wedi bod ar waith ers dros 100 mlynedd. Fe'i cynlluniwyd yn wreiddiol fel tramffordd dwy droedfedd, gyda cheffylau i dynnu'r tram. Ym 1916 fe'i troswyd yn reilffordd 15 modfedd a chafodd ei hailstrwythuro'n llwyr ym 1986 a daeth yn fesur 121⁄4 mewn maint.

Mae pum injan sydd wedi'u hadfer yn hyfryd ac wedi'u lleihau yn cludo teithwyr ar y daith ddwy filltir trwy olygfeydd godidog Cymru. Yn cael ei redeg gan dîm o wirfoddolwyr ymroddedig, mae'r Rheilffordd Stêm yn rhoi cyfle i bawb brofi hanes byw.

 

3. Archwiliwch Natur ar Lwybr Panorama

Gan arwain cerddwyr trwy rai o olygfeydd mwyaf trawiadol Cymru, mae’r Panorama yn cwmpasu amrywiaeth o gynefinoedd naturiol, ac mae pobl sy’n gwirioni ar fyd natur wedi bod yn dilyn y llwybr hwn ers cyfnod Fictoria. Gan ddilyn cromlin Bae Ceredigion, ac o amgylch aber y Fawddach, gallwch fwynhau golygfeydd godidog o fynyddoedd y Cambrian. Mae Cader Idris, y copa talaf yn y gadwyn, yn gopa poblogaidd gyda dringwyr ac mae llawer yn dweud ei fod yn cystadlu â'r Wyddfa am yr ymdrech mae’n ei gymryd i esgyn i’w gopa.

Mae llawer o Lwybr Panorama yn addas ar gyfer plant ifanc, ond mae rhai darnau eithriadol o serth lle gall teuluoedd ifanc ei chael hi'n anodd, a gall rhai rhannau fynd yn wlyb iawn dan draed. Byddwch yn mynd heibio Llechau'r Garn - a adnabyddir hefyd fel Crawiau'r Bermo, sydd â golygfeydd syfrdanol o’u copa os ydych yn teimlo'n ffit, a'r hen erddi Fictoraidd - atyniad a fu unwaith yn boblogaidd, sydd bellach wedi dadfeilio ond yn dal i fod ag awyrgylch arallfydol. Gan ei fod yn llwybr cylchol, gallwch fynd yn syth am y caffi agosaf pan fyddwch yn dychwelyd i Abermaw.

Mae’r Bermo’n lle gwych ar gyfer gwyliau ac mae’n cynnig cymaint o atyniadau – mae’n berffaith i deuluoedd neu i ddianc oddi wrth y cyfan.

  • Perffaith ar gyfer teithiau cerdded teuluol
  • Golygfeydd godidog ar draws yr aber i Gadair Idris yn y pellter
  • Gwefan Llwybr Panorama