Y Tocyn Cylch ydy eich tocyn ar Reilffordd Ffestiniog o orsafoedd yng Ngogledd Cymru.

 

Prisiau

Gallwch brynu yn y gorsafoedd canlynol Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd Teulu*
Manceinion, Birmingham, Stockport, Wilmslow, Hooton, Runcorn, Warrington, Penbedw, Lerpwl a Wolverhampton £45.00 £22.50 £29.70 £88.00
Pob cyrchfan arall £40.00 £20.00 £26.40 £77.00
Gallwch brynu yn y gorsafoedd canlynol Manceinion, Birmingham, Stockport, Wilmslow, Hooton, Runcorn, Warrington, Penbedw, Lerpwl a Wolverhampton
Oedolyn £44.00

Plentyn

£22.00

Cerdyn Rheilffordd

£29.05

Teulu*

£86.00
Gallwch brynu yn y gorsafoedd canlynol Pob cyrchfan arall
Oedolyn £39.00

Plentyn

£19.50

Cerdyn Rheilffordd

£25.75

Teulu*

£75.00

*(hyd at 2 oedolyn a 2 blentyn)

 

Map

Map Ffestiniog - Tocyn Cylch

 

TELERAU AC AMODAU

  • Yn ddilys i deithio unrhyw bryd bob dydd.
  • Yn ddilys am un daith o amgylch y llwybr penodol yn y naill gyfeiriad neu’r llall, gan ddechrau a gorffen yn yr un orsaf.
  • Yn ddilys am un daith ar Reilffordd Ffestiniog yn y cyfeiriad dan sylw.