Mae ein trenau’n teithio dros 13 miliwn milltir bob blwyddyn.

Mae ein fflyd o drenau’n amrywio o drenau un cerbyd ‘153’ sy’n rhedeg ar ein gwasanaethau dros bellteroedd llai, i’r Trenau Cyflym ‘175’ sy’n teithio ymhellach ar hyd y prif lwybrau.

Dosbarth

Math

Cyflymder uchaf (mya)

Rhif

Llwybrau a weithredir

67

Loco

125

6

 • Caerdydd Canolog i Gaergybi
  Nawr mewn gwasanaeth gyda MK4's
  Mark 4 (MKIV)

Mark 4 (MKIV)

Cerbyd

140

37

 • Caerdydd Canolog i Gaergybi
 • I redeg fel setiau 7 x 4 neu 5 cerbyd + DVT gyda DVT, SV a TOE sbâr

Trelar Gyrru Fan

Car Rheoli

140

8

150/2

Unedau Lluosog Diesel (DMU)

75

36

 • Llwybrau lleol Llinellau'r Cymoedd a Chaerdydd
 • Llinellau Calon Cymru / Gorllewin Cymru
 • Gwasanaethau rhanbarthol rhwng de a gorllewin Cymru, gogledd-orllewin Lloegr a de-orllewin Lloegr

153 Super Sprinter

DMU

75

24

158/0 Express Sprinter

DMU

90

24

 • Llinell y Cambrian
 • Gwasanaethau rhanbarthol rhwng de a gogledd Cymru, gogledd-orllewin Lloegr a de-orllewin Lloegr

170/2

DMU

100

12

 • Llinell Maesteg
 • Rheilffordd Dyffryn Ebbw
 • Prif Linell De Cymru

175/0 and
175/1

DMU

100

27

 • Gwasanaethau rhanbarthol rhwng gogledd a de Cymru a gogledd-orllewin Lloegr

769/0 and
769/4

Unedau Lluosog Bi-mode

100

9 (mewn gwasanaeth)

 • Llinellau'r Cymoedd