lb

Mae Lewis yn weithiwr proffesiynol sy’n canolbwyntio ar gyfathrebu strategol, ar fasnach ac ar gwsmeriaid. Mae ganddo brofiad helaeth yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru. Mae ei rolau blaenorol wedi cynnwys cyfrifoldebau gweithredol, masnachol a chyfathrebu uwch.

Mae Lewis yn arwain y gwaith o ddatblygu’r holl weithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu ar draws TrC. Mae hyn yn cynnwys arwain y timau sy’n gyfrifol am ddatblygu brand TrC, ymgysylltu â rhanddeiliaid, cymunedau a chynrychiolwyr etholedig, yn ogystal ag ymgysylltu â’r cyfryngau a chyd-weithwyr.

Lewis sy’n arwain y gwaith o ddatblygu gweithgareddau cyfathrebu ar draws y diwydiant rheilffyrdd yng Nghymru yn rhinwedd ei rôl fel cyd-gadeirydd bwrdd Cyfathrebiadau ar y Cyd ar gyfer Llwybrau Cymru, gan ddatblygu cydweithrediadau gyda Network Rail, Heddlu Trafnidiaeth Prydain a phartneriaid eraill. Yn y gorffennol mae Lewis wedi cyflawni rolau gweithredol a rheoli gwasanaethau i gwsmeriaid, ac yn y gorffennol roedd yn gyfrifol am reoli rhwydwaith gorsafoedd rheilffyrdd Caerdydd a’r Cymoedd.

Mae Lewis yn aelod o'r Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig ac o'r Sefydliad Gweithredwyr Rheilffyrdd. Ar ben hynny mae'n ddysgwr Cymraeg brwd hefyd. Mae Lewis yn Ymddiriedolwr Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf.

lb

Mae Lewis yn weithiwr proffesiynol sy’n canolbwyntio ar gyfathrebu strategol, ar fasnach ac ar gwsmeriaid. Mae ganddo brofiad helaeth yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru. Mae ei rolau blaenorol wedi cynnwys cyfrifoldebau gweithredol, masnachol a chyfathrebu uwch.

Mae Lewis yn arwain y gwaith o ddatblygu’r holl weithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu ar draws TrC. Mae hyn yn cynnwys arwain y timau sy’n gyfrifol am ddatblygu brand TrC, ymgysylltu â rhanddeiliaid, cymunedau a chynrychiolwyr etholedig, yn ogystal ag ymgysylltu â’r cyfryngau a chyd-weithwyr.

Lewis sy’n arwain y gwaith o ddatblygu gweithgareddau cyfathrebu ar draws y diwydiant rheilffyrdd yng Nghymru yn rhinwedd ei rôl fel cyd-gadeirydd bwrdd Cyfathrebiadau ar y Cyd ar gyfer Llwybrau Cymru, gan ddatblygu cydweithrediadau gyda Network Rail, Heddlu Trafnidiaeth Prydain a phartneriaid eraill. Yn y gorffennol mae Lewis wedi cyflawni rolau gweithredol a rheoli gwasanaethau i gwsmeriaid, ac yn y gorffennol roedd yn gyfrifol am reoli rhwydwaith gorsafoedd rheilffyrdd Caerdydd a’r Cymoedd.

Mae Lewis yn aelod o'r Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig ac o'r Sefydliad Gweithredwyr Rheilffyrdd. Ar ben hynny mae'n ddysgwr Cymraeg brwd hefyd. Mae Lewis yn Ymddiriedolwr Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf.