Apply for your bus pass

Gwnewch gais am eich pas bws

Diogelu Cymru 

Peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl.

Pan fyddwch yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus; 

  • gwisgwch eich gorchudd wyneb bob amser
  • cadwch eich pellter
  • dangoswch barch at y teithwyr eraill ac at ein staff
  • golchwch a diheintio eich dwylo’n rheolaidd.

 

Helpwch ni i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy ddilyn ein Canllawiau Teithio’n Saffach

Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma 

Wneud cais am eich pas bws yma.

 

Cerdyn Teithio Rhatach ar ei newydd wedd

Gallwch wneud cais ar-lein neu ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun y maent yn ymddiried ynddo wneud cais ar-lein ar eu rhan.  Ar-lein yw'r ffordd gyflymaf o wneud cais a derbyn eich cerdyn. 

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, efallai na fydd eich swyddfa cyngor lleol, llyfrgell neu ganolfan gymunedol lleol ar agor ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni ar 0300 303 4240 neu ebostiwch cerdynteithio@trc.cymru gyda'ch ymholiad neu os oes angen cymorth arnoch.
 
Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais a'ch bod yn hoffi olrhain eich cais, neu gael cerdyn a'ch bod am ddiweddaru eich manylion, dewiswch "Fy ngherdyn neu gais". Bydd gofyn i chi roi eich Rhif Yswiriant Gwladol neu rif eich cerdyn os oes gennych un, ynghyd â'ch dyddiad geni a'ch cod post.  

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach