Apply for your bus pass

Gwnewch gais am eich pas bws

Wneud cais am eich pas bws yma.

 

Cerdyn Teithio Rhatach ar ei newydd wedd

Gallwch wneud cais ar-lein neu ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun y maent yn ymddiried ynddo wneud cais ar-lein ar eu rhan.  Ar-lein yw'r ffordd gyflymaf o wneud cais a derbyn eich cerdyn. Gallwch hefyd gysylltu â'ch cyngor lleol i gael gwybod ble mae help a chymorth ar gael. 
 
Mae copïau papur ar gael gan eich cyngor lleol, ond bydd yn cymryd llawer mwy o amser.

Os hoffech chi dracio eich cais, dewiswch “Fy ngherdyn presennol neu gais”. Byddwn yn gofyn i chi nodi eich rhif Yswiriant Gwladol, eich Dyddiad Geni a’ch Cod Post.  Cofiwch, mae’n gallu cymryd hyd at wythnos o’r adeg pan fyddwch chi’n cyflwyno eich cais i’r adeg pan fyddwch chi’n gallu gweld beth ydy statws eich cais.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Cysylltiadau cyflym

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach