crossing

Cysylltwch â ni

Sut i gysylltu â Trafnidiaeth Cymru

Cerdyn Teithio Rhatach

e-bost: cardiauteithio@trc.cymru

Call: 0300 303 4240

Cwestiynau ac atebion

 

 

 

 

Post

Cerdyn Teithio Rhatach,

Blwch post 55,

Penrhyndeudraeth,

LL49 0AY.

 

 

Gwybodaeth i deithwyr

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys cynllunio teithiau, amserlenni neu gyngor ar deithio, ewch iTraveline Cymru

 

Gwasanaethau Rheilffyrdd 

Cysylltu

Iawndal ad-daliaf am oedi

Cyflwyno cwn

Eiddo coll

Twitter  @tfwrail

Facebook @tfwrail

 

Post

Cysylltiadau Cwsmeriaid
Trafnidiaeth Cymru
Gwasanaethau Rheilffyrdd
Tŷ’r Santes Fair 
47 Heol Penarth
Caerdydd
CF10 5DJ

Ffoniwch 0333 3211 202

 

 

Trafnidiaeth Cymru

Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw’r cwmni nid-er-elw sy’n mynd ati i wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel.

Ymholiadau corfforaethol

Cyfryngau

Recriwtio

Tîm y wefan

Twitter  @transport_wales

Facebook @TransportforWales

 

Post

Trafnidiaeth Cymru
3 Llys Cadwyn
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 4TH

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach