Canmoliaeth

Os ydych chi wedi cael help llaw, gwasanaeth da neu os yw aelod o staff wedi mynd yr ail filltir, byddem wrth ein bodd yn clywed am yr adegau y mae ein staff wedi creu argraff arnoch chi

Defnyddiwch un o’r ffurflenni hyn os hoffech wneud un o’r canlynol

Hoffwn i ganmol
Hoffwn i ganmol
  • - None -
  • Aelod o staff
  • Gorsaf drenau
  • Taith drên
  • Arall...
Staff yn
Staff yn
  • - None -
  • Yr Orsaf
  • Ar Drên
  • Y Tîm Gwasanaeth i Gwsmeriaid
  • Other…

Eich Manylion

Sut hoffech chi gael ymateb i’r adborth hwn?
Address