Bydd ein tîm Teithio Mewn Grŵp arbenigol yn gallu eich helpu i gynllunio eich siwrnai a dod o hyd i’r pris gorau.

 

Grwpiau Mawr (10 neu fwy)

Ffoniwch ein hadran teithio mewn grŵp ar 02920 320002 i arbed 25% ar ein prisiau safonol. Hyn a hyn o docynnau Grŵp sydd ar gael ac mae’n rhaid eu harchebu o leiaf saith niwrnod ymlaen llaw. 

 

Tocynnau Diwrnod Grŵp Bach

Os ydych chi’n teithio gyda ffrindiau a theulu mewn grwpiau o dri i naw, mae’n bosibl cael disgownt o hyd at 25% gyda Thocyn Diwrnod Grŵp Bach. Gallwch eu defnyddio yn ystod cyfnodau tawelach, sydd fel rheol yn golygu trenau sy’n gadael ar ôl 0930, cyn 1600 ac ar o 1830 yn ystod yr wythnos.

Fyddwn ni ddim yn cynnig unrhyw ddisgownt na chynnig arall gyda’n tocynnau Grŵp.

 

Pethau i’w cofio wrth deithio mewn grŵp

Rhaid i’ch grŵp deithio gyda’i gilydd ar yr un trên. 

Fyddwn ni ddim yn rhoi disgownt plant gyda thocynnau Diwrnod Grŵp Bach ond mae’n bosibl i blant eu defnyddio.

Mae mynd ar ac oddi ar drenau mewn grwpiau mawr yn gallu achosi oedi. Felly rydyn ni’n gofyn yn garedig bod cydlynydd eich grŵp yn gwneud yn siŵr bod pawb yn barod pan fydd eich trên yn gadael ac yn cyrraedd. Yn yr orsaf, rhaid i chi fod ar y platfform o leiaf ddeg munud cyn i’ch trên adael. Ar y trên - cyn i chi gyrraedd - dylai eich grŵp fod wedi pacio eu holl eiddo a bod yn barod i fynd.