Rydym yn gwneud gwelliannau yn y cefndir.

O 7 Rhagfyr 2021, bydd angen i chi lawrlwytho ein ap TrC newydd.

Bydd ein hen ap yn parhau i weithio am 3 mis er mwyn i chi allu defnyddio unrhyw docynnau dilys

I gael mwy o wybodaeth, ewch

Gallwch brynu tocynnau ar gyfer unrhyw lwybr trên yn y DU heb ffi archebu.

 

Apple App Store Button

Google Play Store Button

 

 • Defnyddiwch eich ffôn symudol fel tocyn 
  • Dewiswch yr opsiwn ‘mobile ticket’ fel dewis danfon pan fyddwch chi’n prynu eich tocyn (ar yr ap neu ar-lein), ac fe wnawn ni anfon eich tocyn yn syth i’r ap. 
 • Pa docynnau trên ga’ i eu prynu? 
  • Cewch brynu’r rhan fwyaf o’n tocynnau ar yr ap:

   • Tocynnau unrhyw bryd  
   • Tocynnau ymlaen llaw 
   • Tocynnau unffordd a dwyffordd 
   • Tocynnau Multiflex 
 • Ar yr ap, gallwch hefyd gael 
  •  
   • amseroedd trenau  
   • gwybodaeth fyw am drenau sy’n cyrraedd ac yn gadael
   • diweddariadau ar drenau sydd wedi cael eu dal yn ôl neu wedi’u canslo 

Arbedwch fwy gyda Multiflex