Submitted by drupal-admin on
 • Doc Penfro
  • Mae ein trenau’n rhedeg o Abertawe a Chaerfyrddin i Ddoc Penfro
   Mae’r orsaf drenau tua milltir i ffwrdd o’r porthladd ac mae modd mynd yno ar droed neu mewn tacsi.

 • Teithio ar fws dŵr
  • Mae’r Aquabus yn rhedeg gwasanaeth bws dŵr bob awr rhwng tir Castell Caerdydd yng nghanol y ddinas a Mermaid Quay ym Mae Caerdydd. Mae’r cwch yn addas ar gyfer teithwyr sydd â chadeiriau olwyn, pramiau a beiciau. 

   Mae hefyd yn cynnig teithiau o amgylch Bae Caerdydd, sy’n mynd o gwmpas Mermaid Quay, gwarchodfa natur y gwlypdiroedd a’r Morglawdd. Mae’n ffordd wych o ymlacio a mwynhau golygfeydd hardd. 

   Am ragor o wybodaeth, ewch i: 

   https://aquabus.co.uk