Ad-daliadau tocynnau

Gall cwsmeriaid sydd â thocynnau presennol nad ydynt yn rhai tymor sy’n ddilys ar gyfer teithio o ddydd Mawrth 21 Mehefin i ddydd Sadwrn 25 Mehefin ddefnyddio’r tocynnau hyn unrhyw bryd rhwng dydd Llun 20 Mehefin a dydd Mawrth 28 Mehefin.

Fel arall, gall cwsmeriaid hawlio ad-daliad llawn ar gyfer tocynnau i deithio ar y dyddiadau hyn, heb unrhyw ffi weinyddol.  Gall deiliaid tocyn tymor wneud cais am iawndal drwy Ad-daliad am Oedi (Delay Repay).

Bydd yr ad-daliad yn dibynnu ar y math o docyn sydd gennych chi. Dewiswch y math o docyn sydd gennych chi yma:

Tocynnau Ymlaen Llaw

Tocynnau Unrhyw Bryd, Cyfnodau Tawelach a Chyfnodau Tawelach Fyth

Tocynnau Tymor

Teithiau Busnes

Talebau teithio National Rail

Cerdyn Rheilffordd

Payzone

Er mwyn helpu ein cwsmeriaid i gadw pellter cymdeithasol, rydym wedi rhoi systemau ar waith i chi gael gwneud cais am ad-daliadau o bell, i leihau cyswllt rhwng teithwyr a staff. Fodd bynnag, efallai y bydd yn cymryd hyd at 30 diwrnod i brosesu eich ad-daliad. 

 

Tocynnau Ymlaen Llaw

Polisi Safonol ar Docynnau Ymlaen Llaw

Edrychwch i weld a oes unrhyw ddiwygiadau sy’n ymwneud â Covid yn berthnasol i chi

 • Does dim modd rhoi ad-daliad am eich tocyn. Fodd bynnag, os oedd y trên roeddech chi wedi prynu tocyn ar ei gyfer wedi cael ei ganslo neu’n hwyr a'ch bod yn penderfynu peidio â theithio oherwydd hynny, bydd ad-daliad yn cael ei gynnig ar gyfer tocynnau heb eu defnyddio. Ni chodir ffi weinyddol arnoch chi.
 • Er nad oes modd cael ad-daliad am Docynnau Advance yn y rhan fwyaf o achosion, gallwch chi newid eich siwrnai cyn teithio (hyd at yr amser gadael) am ffi o £10.00 ynghyd ag unrhyw wahaniaeth yng nghost y tocyn. Serch hynny, os byddwch chi’n dewis (pan fydd cynnig i chi wneud hynny) argraffu eich tocynnau gartref neu eu llwytho i lawr i’ch dyfais symudol, bydd rheolau gwahanol yn berthnasol ac felly efallai na fydd modd i chi newid eich tocyn. Bydd yr amodau perthnasol yn cael eu hegluro’n glir pan fyddwch chi’n prynu eich tocyn.
 • Cwestiynau Cyffredin am Docynnau Ymlaen Llaw
  Wedi’u prynu gan TrC ar-lein      Wedi'u prynu mewn gorsaf TrC neu beiriant gwerthu tocynnau

Rydw i eisiau canslo fy nhaith a chael ad-daliad

Sylwch y bydd ffi weinyddol yn cael ei chodi arnoch o 7 Medi 2020 ymlaen

Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021, gwnewch y canlynol:

 1. Fy Nghyfrif
 2. Gweld eich archebion
 3. Canslo

Fel arall, gallwch anfon e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner at: returnedtickets.tfw@trainsfares.co.uk

Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau ar ôl 7 Rhagfyr 2021 ac wedi’u casglu’n barod, anfonwch e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner at: customersupport@tfwrail.wales

Os nad ydych yn gallu gweld eich archeb, anfonwch e-bost at  customer.relations@tfwrail.wales
 

Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021 mewn gorsaf neu drwy beiriant gwerthu tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocynnau gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i:
Cais am ad-daliad
Rhadbost
Cysylltiadau Cwsmeriaid Rheilffyrdd TrC


Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau ar ôl 7 Rhagfyr 2021 mewn gorsaf neu drwy beiriant gwerthu tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, ewch â’ch tocynnau i swyddfa docynnau mewn gorsaf sydd â staff neu eu postio gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i:
Prosesu Ad-daliadau Rheilffyrdd TrC 
Blwch Post 6629
DD11 9BJ

Rydw i eisiau newid fy nhocyn

Sylwch y bydd ffi weinyddol yn cael ei chodi arnoch o 1 Ionawr 2022 ymlaen

Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021, gwnewch y canlynol:

 1. Fy Nghyfrif
 2. Gweld eich archebion
 3. Newid y dyddiad/amser

Ffoniwch ni ar 0333 3211 202 a dewis opsiwn 2 os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau ar ôl 7 Rhagfyr 2021.

Rydyn ni ar agor rhwng 08:00 a 22:00, saith diwrnod yr wythnos

Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.
 

Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021 mewn gorsaf neu drwy beiriant gwerthu tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocynnau gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i:
Cais am ad-daliad
Rhadbost
Cysylltiadau Cwsmeriaid Rheilffyrdd TrC

Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau ar ôl 7 Rhagfyr 2021 mewn gorsaf neu drwy beiriant gwerthu tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, ewch â’ch tocynnau i swyddfa docynnau mewn gorsaf sydd â staff neu eu postio gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i:
Prosesu Ad-daliadau Rheilffyrdd TrC 
Blwch Post 6629
DD11 9BJ

   

  Tocynnau Unrhyw Bryd, Cyfnodau Tawelach a Chyfnodau Tawelach Fyth

    Wedi’u prynu gan TrC ar-lein  Wedi'u prynu mewn gorsaf TrC neu beiriant gwerthu tocynnau

  Rydw i eisiau canslo fy nhaith a chael ad-daliad

  Sylwch y bydd ffi weinyddol yn cael ei chodi arnoch o 7 Medi 2020 ymlaen

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021, gwnewch y canlynol:

  1. Fy Nghyfrif
  2. Gweld eich archebion
  3. Canslo

  Os ydych chi wedi casglu eich tocynnau’n barod, anfonwch e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner at: returnedtickets.tfw@trainsfares.co.uk

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau ar-lein ar ôl 7 Rhagfyr 2021 ac wedi’u casglu’n barod, anfonwch e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner at: 
  customersupport@tfwrail.wales

  Os nad ydych yn gallu gweld eich archeb, anfonwch e-bost at  customer.relations@tfwrail.wales
   

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021 mewn gorsaf neu drwy beiriant gwerthu tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocynnau gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i:
  Cais am ad-daliad
  Rhadbost
  Cysylltiadau Cwsmeriaid Rheilffyrdd TrC

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau ar ôl 7 Rhagfyr 2021 mewn gorsaf neu drwy beiriant gwerthu tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, ewch â’ch tocynnau i swyddfa docynnau mewn gorsaf sydd â staff neu eu postio gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i:
  Prosesu Ad-daliadau Rheilffyrdd TrC 
  Blwch Post 6629
  DD11 9BJ

  Rydw i eisiau newid fy nhocyn

  Sylwch y bydd ffi weinyddol yn cael ei chodi arnoch o 1 Ionawr 2022 ymlaen

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021, gwnewch y canlynol:

  1. Fy Nghyfrif
  2. Gweld eich archebion
  3. Newid y dyddiad/amser

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn ar ôl 7 Rhagfyr 2021 ffoniwch ni ar 0333 3211 202 a dewis opsiwn 2.

  Rydyn ni ar agor: 08:00 i 22:00, saith diwrnod yr wythnos. Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021 mewn gorsaf neu drwy beiriant gwerthu tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, postiwch eich tocynnau gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i:
  Cais am ad-daliad
  Rhadbost
  Cysylltiadau Cwsmeriaid Rheilffyrdd TrC

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau ar ôl 7 Rhagfyr 2021 mewn gorsaf neu drwy beiriant gwerthu tocynnau a'ch bod eisiau gwneud cais am ad-daliad, ewch â’ch tocynnau i swyddfa docynnau mewn gorsaf sydd â staff neu eu postio gyda’ch enw a’ch cyfeiriad i:
  Prosesu Ad-daliadau Rheilffyrdd TrC 
  Blwch Post 6629
  DD11 9BJ

   

   

  Tocynnau Tymor

  • Gallwn ad-dalu tocynnau tymor unrhyw bryd a byddwn yn cyfrifo'r swm i’w ad-dalu yn ôl y gwerth sydd ar ôl ar eich tocyn. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy dynnu gwerth unrhyw docynnau eraill y gallech fod wedi’u defnyddio i deithio yn yr un cyfnod tan i chi roi’r gorau i ddefnyddio eich tocyn tymor.
  • Yn gyffredinol gallwn roi ad-daliad i chi os oes:
   1. Saith diwrnod (neu fwy) ar ôl ar y Tocyn Tymor sy'n ddilys am gyfnod o un i ddeng mis
   2. Tri diwrnod (neu fwy) ar ôl ar Docyn Tymor wythnosol
   3. Ar gyfer Tocyn Tymor blynyddol, efallai na fydd gwerth ariannol ar ôl arno os yw’n cael ei ildio yn ystod y ddau fis olaf cyn iddo ddod i ben. Does dim gwerth ad-daliad i docynnau Tymor Blynyddol ar ôl 10 mis a 12 diwrnod, ond maen nhw’n dal yn ddilys i deithio nes daw’r dyddiad i ben, a gallwch barhau i fwynhau unrhyw fuddion Cerdyn Aur gyda nhw
  • Defnyddiwch y Cyfrifiannell Ad-daliad Tocynnau i gyfrifo swm yr ad-daliad ar gyfer eich tocyn chi
  • Bydd y polisi ad-daliad am docyn tymor arferol yn parhau i fod yn berthnasol, ond mae'r ffi weinyddol o £10 wedi cael ei dileu.

  Man prynu Fformat y tocyn Sut mae hawlio eich Ad-daliad

  Ar-lein drwy wefan TrC neu ap TrC

  Papur

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021, anfonwch e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner at: seasons.tfw@trainsfares.co.uk

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau ar ôl 7 Rhagfyr 2021, anfonwch e-bost gyda llun o’r tocynnau wedi’u torri yn eu hanner at: customersupport@tfwrail.wales

  Cerdyn Clyfar

  Os oeddech chi wedi prynu eich cerdyn clyfar cyn 7 Rhagfyr 2021, anfonwch e-bost at seasons.tfw@trainsfares.co.uk gan gynnwys rhif eich cerdyn clyfar, yr enw a’r cyfeiriad e-bost sy'n cael eu defnyddio ar eich cyfrif ar y we, y daith sy’n cael ei dangos ar eich tocyn tymor, a’r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.

  Os oeddech chi wedi prynu eich cerdyn clyfar ar ôl 7 Rhagfyr 2021, anfonwch e-bost at   customersupport@tfwrail.wales
  gan gynnwys rhif eich cerdyn clyfar, yr enw a’r cyfeiriad e-bost sy'n cael eu defnyddio ar eich cyfrif ar y we, y daith sy’n cael ei dangos ar eich tocyn tymor, a’r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf
   

  Wedi’u prynu mewn gorsaf TrC neu beiriant gwerthu tocynnau

  Papur

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau cyn 7 Rhagfyr 2021, postiwch eich tocynnau gyda’ch enw, eich cyfeiriad a’r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf i:
  Cais am ad-daliad
  Rhadbost
  Cysylltiadau Cwsmeriaid TrC 

  Os oeddech chi wedi prynu eich tocynnau ar ôl 7 Rhagfyr 2021, ewch â’ch tocyn i swyddfa docynnau mewn gorsaf sydd â staff neu eu postio gyda’ch enw, eich cyfeiriad a’r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf i:
  Prosesu Ad-daliadau Rheilffyrdd TrC 
  Rhadbost
  Blwch Post 6629

   

  Cerdyn Clyfar Anfonwch neges e-bost i customer.relations@tfwrail.wales yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad post llawn, yr enw a’r rhif ar eich Cerdyn Clyfar, y daith roedd eich tocyn yn ddilys ar ei chyfer a'r dyddiad pan wnaethoch chi deithio ddiwethaf.

   

  Teithiau Busnes

  Os ydych chi wedi archebu eich tocyn drwy ein tîm teithiau busnes, cysylltwch â nhw dros yr e-bost.

  business.bookings@tfwrail.wales

  Peidiwch â thorri eich tocyn tymor corfforaethol

   

  Talebau teithio National Rail

  Mae cwsmeriaid sydd â thalebau Teithio National Rail a ddaeth i ben rhwng 20 Hydref 2020 a 30 Mehefin 2021 wedi cael chwe mis yn ychwanegol ar ôl eu dyddiad dod i ben gwreiddiol i’w defnyddio. Mae hyn yn golygu bod taleb Teithio National Rail a oedd i fod i ddod i ben ar 30 Mehefin 2021 nawr yn ddilys tan 30 Rhagfyr 2021. 

  Gellir defnyddio talebau Teithiau Trên tuag at gost tocynnau trên yn ein swyddfeydd tocynnau. 

   

  Cerdyn Rheilffordd

  Cerdyn Rheilffordd Cyflwynydd Newidiadau
  • 16-17 Saver
  • Cerdyn rheilffordd 16-25
  • Cerdyn rheilffordd 26-30
  • Cerdyn Rheilffordd Pobl Anabl
  • Cerdyn Rheilffordd Teulu a Ffrindiau
  • Cerdyn Rheilffordd Network
  • Cerdyn Rheilffordd Pobl Hŷn
  • Cerdyn Rheilffordd i Ddau Berson (Two Together)
  National Rail Dylai cwsmeriaid gysylltu'n uniongyrchol â National Rail i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch dilysrwydd Cardiau Rheilffordd yma https://www.railcard.co.uk/contact-us/
  • Calon Cymru
  • Pobl Hŷn y Cymoedd
  • Myfyrwyr y Cymoedd a Llwybrau Lleol Caerdydd
  • Cerdyn Rheilffordd y Cambrian
  • Cerdyn Rheilffordd Sir Benfro
  • Cerdyn Rheilffordd 18 Saver
  • Cerdyn Rheilffordd Myfyrwyr
  Trafnidiaeth Cymru

  Mae’r estyniad o chwe mis i bob cerdyn rheilffordd TrC a brynwyd cyn 17 Mawrth 2020 bellach wedi dod i ben.

   

  Prynais fy nhocyn mewn siop Payzone ac rydw i am gael ad-daliad.

  Os byddwch yn dychwelyd i’r siop Payzone cyn pen 30 munud o brynu eich tocyn, gallwch gael ad-daliad llawn heb dalu ffi weinyddol. Ond os oes mwy na 30 munud wedi mynd heibio ers i chi brynu’r tocyn, bydd rhaid i chi dalu isafswm o £10 beth bynnag fo gwerth y tocyn. Os yw gwerth y tocyn yn llai na £10, ni fyddwch chi’n cael ad-daliad. Dim ond mewn siopau Payzone y gellir cael ad-daliadau ar gyfer tocynnau Payzone. Does dim uchafswm ar werth tocyn y gellir cael ad-daliad ar ei gyfer.