• Cofiwch y dyddiad
  • Gweler rhestr isod o'r digwyddiadau a allai effeithio ar wasanaethau rheilffordd.

  • Digwyddiadau yn Stadiwm Principality, Caerdydd:

   • Dydd Gwener 09 Awst 2024 - Billy Joel

   • Dydd Sadwrn 17 Awst 2024 - Speedway GP

   • Dydd Sul 10 Tachwedd 2024 - Rygbi Rhyngwladol

   • Dydd Sul 17 Tachwedd 2024 - Rygbi Rhyngwladol

   • Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2024 - Rygbi Rhyngwladol

   • Dydd Sadwrn 22 Chwefror 2025 - 6 Gwlad (Dynion) Cymru v Iwerddon

   • Dydd Sadwrn 15 Mawrth 2025 - 6 Gwlad (Dynion) Cymru v Lloegr

  • Digwyddiadau yng Nghastell Caerdydd:

   • Dydd Mercher 17 Gorffennaf 2024 - Noel Gallagher High Flying Birds

   • Dydd Iau 18 Gorffennaf 2024 - Madness C’est Lavie

   • Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2024 - Catfish & The Bottlemen

   • Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2024 - Tom Grennan

   • Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2024 - Depot in the Castle. Anne Marie

  • Pêl-droed:

   • Dydd Gwener 06 Medi 2024 - Cymru v Twrci

   • Dydd Llun 14 Hydref 2024 - Cymru v Montenegro

   • Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2024 - Cymru v Gwlad yr Iâ

  • Rasys Caer:

   • Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2024

   • Dydd Sul 4 Awst 2024

   • Dydd Sadwrn 31 Awst 2024

   • Dydd Gwener 13 Medi - Dydd Sadwrn 14 Medi 2024

   • Dydd Sadwrn 21 Medi 2024

  • Digwyddiadau eraill:

   • Dydd Llun 22 Gorffennaf - Dydd Iau 25 Gorffennaf 2024 - Y Sioe Frenhinol, Llanfair-ym-Muallt 

   • Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2024 - Gŵyl Steelhouse, Glyn Ebwy

   • Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf - Dydd Sul 28 Gorffennaf 2024 - Glastonbarry, Y Barri

   • Dydd Sadwrn 03 Awst - Dydd Sadwrn 10 Awst 2024 - Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Pontypridd

   • Dydd Iau 15 Awst - Dydd Llun 19 Awst 2024 - Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Y Fenni

   • Dydd Sadwrn 17 Awst 2024 - Pride Caer

   • Dydd Iau 22 Awst 2024 - New Order, Alexandra Head, Bae Caerdydd

   • Dydd Iau 22 Awst - Dydd Sul 25 Awst 2024 - Creamfields, Daresbury, Cheshire

   • Dydd Gwener 23 Awst 2024 - Gŵyl Big Tribute, Aberystwyth

   • Dydd Gwener 23 Awst - Dydd Llun 26 Awst 2024- Gŵyl Werin Amwythig 

   • Dydd Sadwrn 24 Awst 2024 - Becky Hill, Alexandra Head, Bae Caerdydd

   • Dydd Gwener 30 Awst - Dydd Sul 01 Medi 2024 - Pine Festival Llandudno

   • Dydd Gwener 30 Awst - Dydd Sul 01 Medi 2024 - Gŵyl Fwyd Nantwich

   • Dydd Sul 01 Medi - Dydd Sul 08 Medi 2024 - Wythnos y Glas Caerdydd

   • Dydd Sadwrn 07 Medi 2024 - Save the Race, Cwrs Rasio Ceffylau Cas-gwent

   • Dydd Gwener 13 Medi - Dydd Sul 15 Medi 2024 - Gŵyl Fwyd Llwydlo

   • Dydd Sadwrn 21 Medi - Dydd Sul 22 Medi 2024 - Gŵyl Fwyd y Fenni

   • Dydd Sul 22 Medi 2024 - Ironman Cymru, Dinbych-y-pysgod

   • Dydd Gwener 04 Hydref - Dydd Sadwrn 05 Hydref 2024 - Oktoberfest, Quarry Park, Amwythig

   • Dydd Sul 06 Hydref 2024 - Hanner Marathon Caerdydd

   • Dydd Gwener 01 Tachwedd 2024 - Tân Gwyllt Caerffili

   • Dydd Gwener 01 Tachwedd 2024 - Tân Gwyllt Y Barri

   • Dydd Iau 21 Tachwedd 2024 - Beaujolais Day

   • Dydd Llun 02 Rhagfyr 2024 - Gorymdaith Nadolig Llandudno

Digwyddiadau i ddod

Cadw ein cwsmeriaid yn ddiogel yn ystod digwyddiadau

Gall digwyddiadau mawr olygu bod mwy o bobl nag arfer yn defnyddio ein gwasanaethau. Byddwn yn cymryd camau ychwanegol i gadw ein cwsmeriaid i deithio’n ddiogel ac yn ddibynadwy.

 • Sut ydych chi'n penderfynu pa giwiau sy'n symud a phwy sy'n gorfod aros y tu allan?
  • Cynlluniwyd ein system giwio

   Cynlluniwyd ein system giwio, sydd gyda’r mwyaf blaengar yn y diwydiant, i ganiatáu mynediad i gwsmeriaid i drenau ar sail ‘cyntaf i’r felin’ ac rydym yn rhyddhau pob ciw yn ôl y lle sydd ar gael ar y gwasanaeth nesaf, gan ddal y ciw nes i’r trên nesaf gyrraedd.

   Os oes rhaid i ni ofyn i gwsmeriaid aros y tu allan i orsafoedd am fwy o amser nag yr hoffem, rydyn ni wastad yn dosbarthu ponchos dal dŵr.

   Mae hyn yn helpu i wneud y profiad mor gyffyrddus â phosibl i bawb ac i sicrhau eu bod yn cyrraedd adref yn ddiogel.

 • Sut ydw i'n gwybod beth sy'n digwydd ar y diwrnod?
  • Mae cyfathrebu â chwsmeriaid yn rhan allweddol o sut mae pethau’n gweithio ar ddiwrnod y digwyddiad.

   Ar y diwrnod, mae gennym nifer fawr o staff ar gael i gynnig gwybodaeth uniongyrchol a chyhoeddwyr ychwanegol yn y gorsafoedd i sicrhau bod yr wybodaeth yn rheolaidd ac yn gyson. Rydym hyd yn oed yn gweithredu llif trydar penodol i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn fyw o'r orsaf.

   Mae’r llif trydar yn cael ei reoli gan aelod o'n tîm digwyddiadau, sydd wedi'i leoli yn ein Canolfan Rheoli Torfeydd, a dyma'r ffynhonnell orau o wybodaeth fyw o bell ffordd ar ddiwrnod y digwyddiad os oes gennych fynediad i X.

   Cyn teithio, mae hefyd yn bwysig taro golwg ar ein gwefan, sydd â thudalen benodol ar gyfer pob digwyddiad.

   Edrychwch yma i gael yr wybodaeth am y system giwio, manylion unrhyw wasanaethau trên ychwanegol, a chyngor defnyddiol arall fel pa mor hir y gall cwsmeriaid ddisgwyl ciwio, mynediad i bobl anabl a lleoliad toiledau cyhoeddus.

 • Pam mae’n rhaid i fi aros tu allan i'r orsaf?
  • Rheoli torfeydd

   Y ffordd orau i ni reoli'r nifer fawr o gwsmeriaid mewn ffordd ddiogel yw gweithredu gweithdrefnau rheoli torfeydd cyn ac ar ôl y digwyddiadau, fel systemau ciwio a chyfyngu ar y symudiadau mewn gorsafoedd.

   Rydym yn cyflogi gweithwyr proffesiynol i reoli torfeydd ac i reoli llif cwsmeriaid, ac fe'u cefnogir gan dîm o staff cymwys a phrofiadol y rheilffordd sy'n cynnig cymorth i gwsmeriaid ar y platfformau ac yn cydlynu'r broses yn y ganolfan rheoli torfeydd.

   Fel gallwch chi ddychmygu, pe byddai’r holl gwsmeriaid yn cael caniatâd i ddod i mewn i'r orsaf heb unrhyw fath o drefn rheoli torfeydd, byddai peryglon diogelwch o ran gorlenwi platfformau a chwsmeriaid yn cael eu hatal rhag mynd ar y gwasanaethau trên maen nhw’n ceisio eu dal.

 • Pam nad ydych chi'n defnyddio mwy o gerbydau ar ddiwrnod digwyddiadau?
  • Rydym yn treulio hyd at dri mis cyn gêm yn cynllunio'r gwasanaeth trên a rheoli torfeydd.

   Mae hyn yn cynnwys darparu cerbydau a gwasanaethau ychwanegol ar y llwybrau mwyaf poblogaidd sy'n mynd â phobl i'r lleoliadau hyn ac oddi yno. Rydym yn gwneud hyn i gyd gan ystyried cyfyngiadau'r fflyd sydd ar gael i ni.

   Er enghraifft, mae’r effaith y mae 72,500 o bobl yn y stadiwm yn ei chael ar orsaf Caerdydd Canolog, o ystyried ei leoliad a manteision teithio ar reilffordd yn hytrach na’r ffordd, yn golygu y gall hyn arwain at nifer uwch o lawer o gwsmeriaid yn defnyddio'r orsaf ar ddiwrnod y digwyddiad.

   Fel arwydd cyffredinol o boblogrwydd gwasanaethau, cyn digwyddiadau yng Nghaerdydd, gall tua 30,000 o gwsmeriaid gyrraedd yr orsaf cyn y digwyddiad, a bydd hyd at 40,000 o gwsmeriaid yn dychwelyd i'r orsaf i fynd adref. Yn ystod y dyddiau hynny, mae'r depo’n wag, gan fod pob trên sydd ar gael i ni ar waith, oni bai fod gwaith cynnal a chadw yn gwbl hanfodol.

 

Jest y tocyn

Beth am wrando ar sut rydyn ni'n paratoi ar gyfer digwyddiadau mawr ar ein podlediad Jest y Tocyn.