Old College and Promenade at sunset Aberystwyth Ceredigion

Tref farchnad arfordirol dlws yng Ngheredigion, sy’n berffaith er mwyn dianc rhag prysurdeb bywyd.

P’un a ydych yn cerdded ar hyd y pier hynaf yng Nghymru neu’n edrych drwy'r camera obscura ar ben Craig Glais, fe welwch olygfeydd bendigedig o bromenâd ac arfordir Aber.

 

Gwerth eu Gweld

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - trwythwch eich hun yn hanes Cymry a’r Celtiaid yn un o brif lyfrgelloedd Cymru. Er 1911 mae’r llyfrgell hon wedi dal copi o bob un gwaith print a gyhoeddwyd yn y DU ac Iwerddon

Amgueddfa ac Oriel Ceredigion - Mae’r amgueddfa hardd hon - dathliad arall o ddiwylliant a threftadaeth Cymru - wedi’i lleoli mewn theatr Edwardaidd yn agos at lan y môr.

Rheilffordd Cwm Rheidol - Does dim gwell ffordd o weld cefn gwlad na thaith ar y trên i Bontarfynach ar Reilffordd Cwm Rheidol. Mwynhewch y golygfeydd godidog ar y trên stêm clasurol hwn a chadwch eich llygaid ar agor am farcutiaid coch a bwncathod uwchben.

 

Penwythnos yn Aberystwyth

Castell Aberystwyth - Roedd unwaith yn gaer uchel, ond mae’r môr, a brwydrau lu, wedi gadael dim ond olion o’r hyn a oedd ar un adeg yn gastell mawreddog. Gallwch gymryd diddordeb yn hanes y castell o hyd gan fod modd cerdded drwyddo fel parc erbyn hyn.

Camera Obscure a Rheilffordd y Graig - Ar ddiwrnod clir fe welwch olygfeydd 360 gradd anhygoel o’r camera obscura mwyaf yn y byd, yn cynnwys copa’r Wyddfa. A gallwch fwynhau reid ar y reilffordd graig drydan hiraf yn y DU, a agorwyd ymhell yn ôl yn 1896.

Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian - Mae’r parc yn llawn llwybrau hardd i gerddwyr, beicwyr mynydd a rhedwyr fel ei gilydd. Neu gallwch roi cynnig ar fwydo rhai o’r Barcutiaid Coch wrth iddynt gael eu bwydo - rhywbeth sy’n digwydd bob dydd.