Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth ardderchog i’n holl gwsmeriaid.

Gan weithio gyda’n cydweithwyr yn y diwydiant rheilffyrdd a Llywodraeth Cymru, mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i wneud ein gwasanaethau yn fwy hygyrch.

 

Gwybodaeth Hygyrchedd i Deithwyr Hŷn ac Anabl

Mae ein canllaw Gwasanaethu Rheilffordd Hygyrch: Helpu teithwyr hŷn ac anabl yn cynnwys gwybodaeth am hygyrchedd yn ein gorsafoedd ac ar ein trenau. Mae hefyd yn amlinellu’r cymorth arbennig sydd ar gael i chi wrth deithio gyda ni.

Gwasanaethu Rheilffordd Hygyrch: Helpu teithwyr hŷn ac anabl | Agor ar ffurf PDF

Gwasanaethu Rheilffordd Hygyrch: Helpu teithwyr hŷn ac anabl | Agor ar ffurf Dogfen

 

Codwch gopi wedi’i brintio o’r gorsafoedd sy’n cael eu staffio neu gallwn bostio un ichi dim ond i chi gysylltu â Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 0333 005 501 neu cysylltwch â ni gyda’n ffurflen ar-lein.

 

Ein Polisïau a’n Harferion

Gallwch ddarllen mwy am ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac i wella hygyrchedd yn ein canllaw Making Rail Accessible: Guide to Policies and Procedures.

Gwasanaethu Rheilffordd Hygyrch: Polisi teithio hygyrch TrC | Agor ar ffurf PDF

Gwasanaethu Rheilffordd Hygyrch: Polisi teithio hygyrch TrC | Agor ar ffurf Dogfen

 

Os hoffech gael copïau o’r canllawiau hyn mewn fformat gwahanol, cysylltwch â Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu cysylltwch â ni gyda’n ffurflen ar-lein.

 

Gorsafoedd wedi'u gwneud yn hawdd

Mae Stations Made Easy gan y National Rail yn cynnwys cynlluniau llawr, lluniau a gwybodaeth am hygyrchedd ein gorsafoedd. Gallwch weld a oes toiledau mynediad hwylus ar gael, a oes staff wrth lawr i helpu a’r amseroedd agor.

Mewn rhai o’n gorsafoedd, dim ond pan fydd staff yn yr orsaf y bydd y lifftiau’n gweithio.

Chwiliwch am eich gorsaf ar wefan y National Rail.