Un tocyn rhwydd i deithio’n rhatach ac yn gyflymach

Rydyn ni wedi sefydlu partneriaeth â TrawsCymru fel y gallwch chi deithio o Aberystwyth i leoliadau yn Ne Cymru gydag un tocyn yn unig. Gall hyn eich helpu i arbed amser ac arian*. 

Yn hytrach na gorfod defnyddio gwahanol apiau, gwefannau a chwmnïau i brynu eich tocynnau trên a bws ar wahân, gallwch nawr brynu un tocyn ar gyfer eich taith gyfan ar ein trenau ni ac ar fysiau TrawsCymru T1 a T5.

Os ydych chi’n teithio ar ein gwasanaeth trên o leoliadau yn Ne Cymru, byddwch chi’n dod oddi ar y trên yng Nghaerfyrddin ac wedyn yn neidio ar wasanaeth TrawsCymru T1 i barhau â’ch taith i Aberystwyth. Os ydych chi’n teithio o Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan neu Aberaeron, byddwch yn dechrau’ch taith ar wasanaeth TrawsCymru ac yna’n camu ar ein gwasanaethau trên yng Nghaerfyrddin i barhau â’ch taith. 

*O’i gymharu â theithiau ar drên penodol yn unig. Yn seiliedig ar deithiau penodol ar lwybrau integredig o’i gymharu â threnau’n unig, Gorffennaf 2021.

 

O ddefnyddior ddwy ffordd i deithio, gallwch arbed amser ac arian.

Er enghraifft

Icon of a ticket

Abertawe-Aberystwyth

Taith o Abertawe i Aberystwyth gyda'n tocyn integredig

Byddwch yn arbed

 • £59.20 ac
 • mae'n 2 awr 11 munud yn gyflymach

Gallwch arbed arian
ar y teithiau hyn**

 • Aberystwyth - Caerdydd
  £38.40 Rhatach
 • Aberystwyth – Pen-y-bont ar Ogwr
  £52.30 Rhatach
 • Aberystwyth – Casnewydd
  £32.80 Rhatach

Gallwch arbed amser
ar y teithiau hyn†

 • Pen-y-bont ar Ogwr – Aberystwyth
  23 munud yn gynt
 • Castell-nedd – Aberystwyth
  1 awr 9 munud yn gynt
 • Abertawe – Aberystwyth
  1 awr 42 munud yn gynt

 

 

** O’i gymharu â phris tocyn unffordd safonol ar drên yn unig drwy Amwythig

Map of the Transport for Wales (TfW) rail network

Ble alla i brynu tocyn integredig?

Gallwch brynu tocyn integredig neu docynnau ar gyfer teithio ar y reilffordd ar ein gwefan, ein ap, neu mewn unrhyw orsaf reilffordd.

 

Gwasanaethau bws TrawsCymru 

Gallwch chi brynu tocynnau yn ôl ac ymlaen i Aberaeron a Llanbedr Pont Steffan ar ein gwefan fel rhan o’ch taith integredig. Cofiwch fod arosfannau ychwanegol i’r rhain ar wasanaethau bws TrawsCymru rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, bydd eich gyrrwr bws yn gallu helpu neu gallwch fynd i wefan TrawsCymru i gael rhagor o wybodaeth. Cofiwch nad oes toiledau ar wasanaethau T1 a T5 TrawsCymru. 

Mae croeso i’r cwsmeriaid sydd am ymuno â ni yn Aberaeron fwynhau’r cyfleusterau aros yn ein partner lletygarwch Ambassador Café.