Newyddion da, mae gennym tocynnau Advance rhatach ar filoedd o llwybrau ychwanegol

Sy'n golygu bod dal fyny a theulu a ffrindiau yn fwy fforddiadwy nag erioed. Medrwch arbed ar gyfartaledd 43% gyda ein tocynnau Advance.

Newyddion da, rydyn ni wedi cyflwyno tocynnau Advance rhatach ar filoedd o lwybrau ychwanegol, sy’n golygu ei bod hi’n fwy fforddiadwy nag erioed dal i fyny â ffrindiau a theulu.

Ni allwch gael ad-daliad ond gallwch wneud newidiadau ar yr amod eich bod yn gwneud hynny cyn i’r trên sydd wedi’i argraffu ar y tocyn neu’r tocyn cadw sedd adael yr orsaf.

Ni allwn sicrhau bod tocynnau Advance ar gael ac mae’r niferoedd fel arfer yn brin. Felly rydyn ni'n awgrymu archebu’n gynnar i osgoi cael eich siomi. Ac fel mae’r enw’n awgrymu, dim ond ymlaen llaw y gallwch chi eu prynu. Fel arfer, maent ar gael i’w prynu hyd at 12 wythnos cyn y diwrnod rydych chi eisiau teithio.

Mae rhagor o wybodaeth am docynnau Advance, gan gynnwys telerau ac amodau, ar gael gan National Rail

 

Sut i Brynu tocynnau Advance

Gallwch brynu tocynnau Advance ar-lein, drwy’r ap ac o swyddfa docynnau. Ble mae prynu tocyn Advance

 

Sut mae newid tocyn Advance

Gallwch wneud newidiadau yn dibynnu ar lle y prynwyd eich tocyn a pha opsiwn danfon a ddewiswyd. Os bydd angen newid rhywbeth, dyma sut mae gwneud hynny:

  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn ar-lein gennym ni, gallwch ei newid drwy fynd i Fy Nghyfrif >> Archebion >> Newid Taith.
  • Os ydych chi wedi prynu eich tocyn drwy beiriant tocynnau mewn gorsaf neu mewn swyddfa docynnau, ewch yn ôl i’r orsaf dan sylw a byddwn yn falch o’ch helpu.
  • Os oeddech chi wedi prynu eich tocyn gan rywun arall, mae hi’n dal yn bosibl gwneud newidiadau yn unrhyw un o’n swyddfeydd tocynnau.
  • Yn anffodus, chewch chi ddim newid tocynnau symudol nac e-docynnau.

Rydyn ni’n codi tâl o £10 y tocyn i wneud newidiadau.

 

Sut mae ad-dalu Tocyn Advance

Ni allwn ad-dalu tocynnau Advance.