Chwiliwch am Fanylion Byw am Drenau sy’n Cyrraedd ac yn Gadael

Neu defnyddiwch Journey Planner I ddarganfod a oes tarfu ar y gwasanaeth ac i drefnu rhybuddion

 

Oriau Agor Swyddfeydd Tocynnau

Bydd oriau agor swyddfeydd tocynnau gorsafoedd rheilffordd hefyd yn newid i adlewyrchu’r newidiadau hyn i wasanaethau trên. Effeithiau i'ch gorsaf leol