Cysylltwch â'n tîm Rheilffyrdd

Beth alla i ei wneud ar-lein?

Gallwch chi wneud y pethau hyn ar-lein. Mae fel arfer yn gyflymach ac yn arbed galwad ffôn i chi.

Cysylltwch ar gyfryngau cymdeithasol

Gallwn helpu gydag unrhyw beth o ddod o hyd i'r llwybr gorau i chi, rhoi gwybod i chi sut y gallai tarfu effeithio
ar eich taith, cefnogaeth i newid eich tocynnau neu hawlio iawndal.

Fel arfer byddwn yn ateb o fewn 10 munud ac rydym yma i'ch helpu saith diwrnod yr wythnos. Gweler ein
hamseroedd gwasanaeth isod.

Sgwrsio ar WhatsApp

07790 952 507

Dydd Llun i Dydd Gwener: 07:00 - 20:00
Dydd Sadwrn: 08:00 - 20:00
Dydd Sul: 11:00 - 20:00

X

@tfwrail

Dydd Llun i Dydd Gwener: 07:00 - 20:00
Dydd Sadwrn: 08:00 - 20:00
Dydd Sul: 11:00 - 20:00

Angen tîm gwahanol?

Concessionary card icon Cymorth teithio cerdyn rhatach
fflecsi icon Help bws
 

Rhowch alwad i ni

Gallwch ein ffonio 08:00 - 20:00 Dydd Llun i Dydd Sadwrn a 11:00 - 20:00 Dydd Sul
Os yw’n well gennych siarad â ni yn Gymraeg ffoniwch 03333 211 202 a dewiswch opsiwn 1.
Codir tâl am alwadau i'n rhif ar gyfradd leol o ffôn BT

Cysylltwch â ni ffurflen

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl - ein nod yw ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith, ond ar adegau prysur iawn gall gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith.

Beth yw eich rheswm dros gysylltu
 • Gwneud cais am ad-daliad tocyn neu newid fy nhocyn
 • Teithio gyda chymorth llyfr
 • Ymholwch/Archebwch deithio corfforaethol
 • Holwch am safle masnachol
 • Dysgwch am orsafoedd neu drenau
 • Cael help gyda chynllunio taith neu amserlenni
 • Gwneud cwyn
 • Rhoi gwybod am drosedd
 • Rhoi gwybod am nam ar tren neu orsaf drenau
 • Ofyn am wybodaeth amdanaf fy hun
 • Ofyn am wybodaeth amdan TrC
 • Awgrymu gwaith gwella Metro
 • Arall

Newidiadau ac ad-daliadau tocynnau

Os ydych am newid eich tocyn neu gael ad-daliad, ewch i'n tudalen ad-daliadau.

Newidiadau ac ad-daliadau tocynnau

Archebu Cymorth i Deithwyr

I archebu Cymorth i Deithwyr bydd angen i ni gasglu ychydig o fanylion amdanoch chi a'ch taith.

Archebu Cymorth i Deithwyr

Ymholwch/Archebwch deithio corfforaethol

I gael gwybod am deithio corfforaethol, cofrestrwch eich diddordeb, neu i gleientiaid presennol archebu teithiau corfforaethol gweler yr adran teithio corfforaethol.

Teithiau corfforaethol

Holwch am safle masnachol

Mae gennych chi'r dewis o hysbysebu ym mhob rhan o'n gorsafoedd a threnau gydag opsiynau cost sy'n addas i bob cyllideb.

Os ydych am ffilmio yn un o'n gorsafoedd bydd angen i chi gysylltu yn gyntaf.

Opsiynau masnachol

 

Dysgwch am orsafoedd neu drenau

Ydych chi wedi ceisio ar ein tudalennau gorsaf ac ar fwrdd?

Mae yna lawer o Gwestiynau Cyffredin yno a allai fod o gymorth.

 

Methu dod o hyd i'r ateb? Gallwch gysylltu â ni ar:

Gallwch weld ein horiau agor uchod.

Cael help gyda chynllunio taith neu amserlenni

Y ffordd orau o gael ateb cyflym i gwestiynau cynllunio taith yw cysylltu â ni ar:

Gallwch weld ein horiau agor uchod.

Gwneud cwyn

Os ydych yn dymuno cyflwyno cwyn defnyddiwch ein ffurflen gwyno.

Ffurflen gwyno

Rhoi gwybod am drosedd

Os gwelwch rywbeth sydd ddim yn edrych yn iawn, siaradwch ag aelod o staff neu tecstiwch Heddlu Trafnidiaeth Prydain 61016 neu ffoniwch: 03333 211 202.

Dylech bob amser ddeialu 999 pan fydd angen ymateb brys arnoch.

Cais diogelu data

I ofyn am wybodaeth amdanoch chi'ch hun, ewch i'n tudalen cais diogelu data.

Cais diogelu data

Cais Rhyddid Gwybodaeth

I wneud cais am wybodaeth amdan TrC, ewch i’n tudalen ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.

Cais Rhyddid Gwybodaeth

Awgrymu gwaith gwella Metro

Os oes bygythiad i ddiogelwch ar hyn o bryd fel:

 • Pobl, anifeiliaid neu wrthrychau ar y cledrau neu wrth eu hymyl
 • Difrod neu nam wrth groesfan reilffordd
 • Cerbyd wedi taro pont
 • Ffens wedi torri neu borth agored sy’n rhoi mynediad at y cledrau

Ffoniwch ni ar unwaith ar 03457 114 141.

Eich manylion

Sut hoffech chi gael ymateb i’r adborth hwn?
Eich enw
Cyfeiriad

 

Information message

Rydym yn defnyddio'r prawf hwn i helpu i atal sbam rhag cael ei gyflwyno i'n gwefan
 
Mae’r cwestiwn hwn er mwyn profi a ydych chi’n ymwelydd dynol ac i osgoi sbam.