Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon, byddem yn hapus iawn i’ch helpu.

Defnyddiwch un o’r ffurflenni hyn os hoffech wneud un o’r canlynol:

Sylwer

Os ydych chi eisiau gwneud cais am gerdyn teithio rhatach (cerdyn bws), neu’ch bod chi wedi gwneud cais am un ac eisiau cael yr wybodaeth ddiweddaraf am eich cais, cysylltwch â'r ddesg gymorth yn travelcards@tfw.wales neu ffonio 0300 303 4240.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma: https://tfw.wales/cy/cerdyntei thio.

 

Cysylltu â Ni

Ffôn

Gallwch ein ffonio ni ar 0333 3211 202.

Rydyn ni'n agored rhwng 0800 a 2000 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 1100 a 2000 ar ddydd Sul.

Os yw'n well gennych chi siarad gyda ni yn Gymraeg, ffoniwch 0333 3211 202 a dewiswch opsiwn 1.

Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.

 

E-bost

Gallwch anfon e-bost atom: customer.relations@tfwrail.wales

 

WhatsApp

Cysylltwch â ni drwy WhatsApp ar 07790 952507

Mae WhatsApp yn cael ei fonitro rhwng 07:00 - 20:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:00 - 20:00 ar ddydd Sadwrn, a rhwng 11:00 a 20:00 ar ddydd Sul.

 

Cyfryngau cymdeithasol

Tweet to @tfwrail

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail

Mae ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro rhwng 07:00 a 20:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 08:00 a 20:00 ar ddydd Sadwrn, a rhwng 11:00 a 20:00 ar ddydd Sul.

 

Post

Gallwch anfon llythyr atom:

Rhadbost 
TFW RAIL CUSTOMER RELATIONS