Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon, byddem yn hapus iawn i’ch helpu.

Ar hyn o bryd, mae gennym ychydig o broblemau TG sy'n effeithio ar ein hymatebion a taliadau iawndal cwsmeriaid.

Rydym yn ymddiheuro am yr oedi hwn a gofynnwn i chi fod yn amyneddgar tra bydd ein tîm yn ceisio datrys y problemau hyn cyn gynted â phosibl.

Defnyddiwch un o’r ffurflenni hyn os hoffech wneud un o’r canlynol:

Sylwer

Os ydych chi eisiau gwneud cais am gerdyn teithio rhatach (cerdyn bws), neu’ch bod chi wedi gwneud cais am un ac eisiau cael yr wybodaeth ddiweddaraf am eich cais, cysylltwch â'r ddesg gymorth yn travelcards@tfw.wales neu ffonio 0300 303 4240.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma: https://tfw.wales/cy/cerdyntei thio.

 

Cysylltu â Ni

Ffôn

Gallwch ein ffonio ni ar 03333 211 202.

24/7 bob dydd (ac eithrio Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan)

Os yw'n well gennych chi siarad gyda ni yn Gymraeg, ffoniwch 03333 211 202 a dewiswch opsiwn 1.

Codir cost cyfraddau lleol ar alwadau i'n rhif o ffonau BT.

 

E-bost

Gallwch anfon e-bost atom: customer.relations@tfwrail.wales

 

WhatsApp

Cysylltwch â ni drwy WhatsApp ar 07790 952507

Mae WhatsApp yn cael ei fonitro rhwng 07:00 - 20:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:00 - 20:00 ar ddydd Sadwrn, a rhwng 11:00 a 20:00 ar ddydd Sul.

 

Cyfryngau cymdeithasol

Tweet to @tfwrail

Twitter @TfWrail

Instagram @TfWrail

Facebook @TfWrail

Mae ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro rhwng 07:00 a 20:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 08:00 a 20:00 ar ddydd Sadwrn, a rhwng 11:00 a 20:00 ar ddydd Sul.

 

Post

Gallwch anfon llythyr atom:

Rhadbost 
TFW RAIL CUSTOMER RELATIONS