Cysylltwch â'n tîm Rheilffyrdd

Beth alla i ei wneud ar-lein?

Gallwch chi wneud y pethau hyn ar-lein. Mae fel arfer yn gyflymach ac yn arbed galwad ffôn i chi.

Cysylltwch ar gyfryngau cymdeithasol

Gallwn helpu gydag unrhyw beth o ddod o hyd i'r llwybr gorau i chi, rhoi gwybod i chi sut y gallai tarfu effeithio
ar eich taith, cefnogaeth i newid eich tocynnau neu hawlio iawndal.

Fel arfer byddwn yn ateb o fewn 10 munud ac rydym yma i'ch helpu saith diwrnod yr wythnos. Gweler ein
hamseroedd gwasanaeth isod.

Sgwrsio ar WhatsApp

07790 952 507

Dydd Llun i Dydd Gwener: 07:00 - 20:00
Dydd Sadwrn: 08:00 - 20:00
Dydd Sul: 11:00 - 20:00

X

@tfwrail

Dydd Llun i Dydd Gwener: 07:00 - 20:00
Dydd Sadwrn: 08:00 - 20:00
Dydd Sul: 11:00 - 20:00

Angen tîm gwahanol?

Concessionary card icon Cymorth teithio cerdyn rhatach
fflecsi icon Help bws
 

Rhowch alwad i ni

Gallwch ein ffonio 08:00 - 20:00 Dydd Llun i Dydd Sadwrn a 11:00 - 20:00 Dydd Sul
Os yw’n well gennych siarad â ni yn Gymraeg ffoniwch 03333 211 202 a dewiswch opsiwn 1.
Codir tâl am alwadau i'n rhif ar gyfradd leol o ffôn BT

Cysylltwch â ni ffurflen

Defnyddiwch ein ar-lein a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl - ein nod yw ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith, ond ar adegau prysur iawn gall gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith.

Beth yw eich rheswm dros gysylltu
 • Hoffwn i gwyno
 • Hoffwn i wneud cais am ad-daliad
 • Rhoi gwybod am broblem e.e. gwresogydd wedi torri, sedd wedi’i rhwygo
 • Gwelliannau ar y Metro
 • Cael help gyda chynllunio taith neu amserlenni
 • Dysgwch am orsafoedd neu drenau
 • Holwch am safle masnachol
 • Rhoi gwybod am drosedd
 • Ymholwch / Archebwch deithiau busnes
 • Archebu Cymorth i Deithwyr
 • Arall

Os ydych yn dymuno cyflwyno cwyn defnyddiwch ein ffurflen gwyno.

Ffurflen gwyno

 

Os ydych yn dymuno gwneud cais am ad-daliad, defnyddiwch ein ffurflen Ad-daliad am Oedi

Os ydych chi'n chwilio am ad-daliad ewch i'n tudalen ad-daliadau

Ad-daliadau

Os oes bygythiad i ddiogelwch ar hyn o bryd fel:

 • Pobl, anifeiliaid neu wrthrychau ar y cledrau neu wrth eu hymyl
 • Difrod neu nam wrth groesfan reilffordd
 • Cerbyd wedi taro pont
 • Ffens wedi torri neu borth agored sy’n rhoi mynediad at y cledrau

Ffoniwch ni ar unwaith ar 03457 11 41 41

Eich Manylion

Sut hoffech chi gael ymateb i’r adborth hwn?
Eich enw
Cyfeiriad

 

Information message

Rydym yn defnyddio'r prawf hwn i helpu i atal sbam rhag cael ei gyflwyno i'n gwefan
 
Mae’r cwestiwn hwn er mwyn profi a ydych chi’n ymwelydd dynol ac i osgoi sbam.

Cael help gyda chynllunio taith neu amserlenni

Y ffordd orau o gael ateb cyflym i gwestiynau cynllunio taith yw cysylltu â ni ar:

Gallwch weld ein horiau agor uchod

Dysgwch am orsafoedd neu drenau

Ydych chi wedi ceisio ar ein tudalennau gorsaf ac ar fwrdd?

Mae yna lawer o Gwestiynau Cyffredin yno a allai fod o gymorth

 

Methu dod o hyd i'r ateb? Gallwch gysylltu â ni ar:

 

Gallwch weld ein horiau agor uchod

Holwch am safle masnachol

Mae gennych chi'r dewis o hysbysebu ym mhob rhan o'n gorsafoedd a threnau gydag opsiynau cost sy'n addas i bob cyllideb.

Os ydych am ffilmio yn un o'n gorsafoedd bydd angen i chi gysylltu yn gyntaf.

Gallwch ddarganfod mwy yma

Opsiynau masnachol

Rhoi gwybod am drosedd

Os gwelwch rywbeth sydd ddim yn edrych yn iawn, siaradwch ag aelod o staff neu tecstiwch Heddlu Trafnidiaeth Prydain 61016 neu ffoniwch: 03333 211 202

Dylech bob amser ddeialu ​​​999 pan fydd angen ymateb brys arnoch

Ymholwch / Archebwch deithiau busnes

I gael gwybod am deithio busnes, cofrestrwch eich diddordeb, neu i gleientiaid presennol archebu teithiau busnes gweler yr adran teithio busnes.

Teithio busnes

I archebu Cymorth i Deithwyr bydd angen i ni gasglu ychydig o fanylion amdanoch chi a'ch taith

Archebu Cymorth i Deithwyr